Arsacal
button
button
button


Afscheid van een bisschop met visie

Mgr. dr. Joannes M. Gijsen

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2013
Heer, geef hem de eeuwige rust!
Heer, geef hem de eeuwige rust!

Op vrijdag­avond 28 juni ben ik in Sittard geweest om afscheid te nemen van bisschop mgr. Joannes Gijsen en samen met mgr. Fr. Wiertz, mgr. E. De Jong, mgr. P. Bürcher (opvolger van mgr. Gijsen in Reykjavik), vele priesters, diakens en andere gelovigen de heilige Eucha­ris­tie voor de overleden bisschop te vieren.

In de homilie omschreef de huidige bisschop van Roermond zijn voorganger als een bisschop met visie, die het bisdom veel goeds had nagelaten, waaronder vele priesters en diakens (mgr. Gijsen had 200 priesters gewijd en uit zijn seminarie zijn vijf bis­schop­pen voortgekomen; voor andere bisdommen - vooral het bisdom Rotterdam - zijn eveneens enkele tientallen priesters gewijd die in Rolduc hebben gestudeerd).

Van pastoor H. Broers die de overleden bisschop heeft begeleid in zijn laatste aardse dagen, hoorde ik dat mgr. Gijsen gestorven was terwijl op diens feestdag een litanie van Johannes de Doper bij hem werd gebeden. Zelf heeft de overleden bisschop een bidprentje samengesteld met een afscheidsgroet en een omschrijving van de intenties die hem hebben bewogen, met name het verlangen om zijn patroon Sint Jan na te volgen en de weg des Heren te bereiden.

Op de website van het Katholiek Nieuwsblad staat een interview dat ik over Mgr. J. Gijsen heb gegeven

Terug