Arsacal
button
button
button


Bezoek mgr. Nfon uit Kameroen

nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 augustus 2013
bezoek bij de 'Familie van Maria' in Amsterdam
bezoek bij de 'Familie van Maria' in Amsterdam

Deze dagen bezocht mgr. Afgapitus Nfon het bisdom Haarlem-Amsterdam. Mgr. Nfon is hulp­bis­schop van het aartsbisdom Bamenda in Kameroen en werd in hetzelfde jaar bisschop gewijd als ik en hij koos dezelfde wapenspreuk: "Doe maar wat hij U zeggen zal", de woorden van Maria bij de bruiloft van Kana. Hij kwam hier om het kerkelijk leven te leren kennen.

Op het bisdom Bamenda is een Nederlandse broeder, br. Huub Wolters, afkomstig uit ons bisdom als secretaris werkzaam. Hij ontwierp ook de kathedraal van het bisdom. Een andere Nederlandse priester, p. Harrie Peeters, heeft grote verdiensten voor de opbouw van het seminarie in diezelfde stad. Mgr. Nfon bezocht in ons bisdom het heiligdom in Heiloo, de abdij in Egmond, de zusters en paters van de Familie van Maria en het heiligdom van de Vrouwe van alle volkeren, de bene­dic­ti­nes­sen in Aalsmeer, de bijbelse beeldentuin achter de parochiekerk in Hoofddorp, het seminarie en de kathedraal. Een flink programma dus voor een tweedaags bezoek!

Terug