Arsacal
button
button
button


Raad voor Economische Aangelegenheden vernieuwd

Afscheid en aantreden bij REA bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 augustus 2013
overhandiging van de voorzittershamer door de heer H. Moné aan de heer C. Estourgie; econoom drs. E. Dijsens kijkt toe
overhandiging van de voorzittershamer door de heer H. Moné aan de heer C. Estourgie; econoom drs. E. Dijsens kijkt toe

Aan het begin van de eerste vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom Haarlem-Amsterdam op 26 augustus overhandigde scheidend gedelegeerd voorzitter H.A.J. Moné de voorzittershamer aan zijn opvolger mr. C.E.M. Estourgie. Ook voor vicaris-generaal mgr. drs. M.J. de Groot was het de laatste vergadering die hij meemaakte. Tevens traden er twee nieuwe leden aan: Mw. Cl. A.M. Slot-Abeling en de heer A.J.H. Reijns RA.

De Raad voor Economische Aangelegenheden bestaat uit deskundige op financieel-economisch terrein die de bisschop adviseren, de begroting en de rekening en verantwoording voor­be­rei­dingen en goedkeuren en machtigingen geven voor het stellen van financiële handelingen. De Raad vervult binnen het bisdom daarom een belangrijke taak en de econoom van het bisdom legt aan de Raad verantwoording af (vgl. CIC cc. 492-494). Voorzitter van de Raad is de Bisschop die echter deze taak delegeert.

De heer H. Moné is meer dan vijftien jaar aan de REA verbonden en heeft in de vele jaren waarin hij leiding heeft gegeven aan de REA en door zijn zorgvuldige voor­be­rei­ding van de vergaderingen en grote dossierkennis zich vele verdiensten voor het bisdom verworven. Dat geldt zeker ook voor Vicaris-generaal mgr. drs. M. de Groot die bijna vijftig jaar aan het bisdom verbonden is en per 1 september met emeritaat gaat. Gelukkig is door de benomeing van mw. Slot en de heer Reijns in een goede opvolging voorzien kunnen worden.

Binnen het verband van de REA zal van de scheidende leden nog afscheid worden genomen; voor mgr. De Groot die tevens als vicaris-generaal afscheid neem, is een feestelijke middag voorbereid die in en rond de Sint Nicolaas­basi­liek zal plaatsvinden op zondag 22 september. Om 16.00 uur zal een Vesper­viering worden gehouden in de traditie van de Evensong met mede­wer­king van de Bacocantorij van de Kathedrale Koor­school, waarna elders een receptie zal worden gehouden.

Terug