Arsacal
button
button
button


Westfriese bedevaart naar Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2013
het vaandel van de bedevaart in de grote kapel in Heiloo
het vaandel van de bedevaart in de grote kapel in Heiloo

De derde zondag in september is traditioneel de dag van de Westfriese bedevaart naar Heiloo. Ook dit jaar werd die weer gehouden, waarbij werd aangekondigd dat deze bedevaart in het vervolg vanuit de bedevaarts­plaats zal worden geregeld.

Ik was er voor het lof en de processie waarbij ik heb gepreekt over de verschillende Mariafeesten die we de afgelopen maand hebben gevierd: Maria ten­hemel­op­neming en Maria koningin drukken de grootheid van Maria uit, die God haar heeft gegeven. Hij heeft die aan haar verleend juist omdat zij eenvoudig, nederig en dienstbaar was, zoals tot uiting komt in de feesten die we in september voor Maria vieren: Maria geboorte, Maria's naam en op 15 september: Maria van Smarten.

Door haar eenvoud en dienst­baar­heid heeft Maria een belangrijke, ja unieke plaats gekregen als voorspreekster en middelares. Eenvoud bewerkt nog steeds wonderen. Dat zien we in de weerklank die het optreden van paus Franciscus vindt en heeft gevonden tijdens de wereld­jonge­ren­dagen, bij de gebedswake voor de vrede en steeds.

Ook in ons eigen leven is het zo dat de eenvoud ons helpt om ons open te stellen voor anderen, te vergeven, over iets heen te stappen... De Heer zelf, aanwezig onder de nederige gedaante van het Brood, doet het ons voor. Dat Hij ons, door de voorspraak van Maria, mag helpen die weg te gaan...

Terug