Arsacal
button
button
button
button


Fons Ziekman draagt dirigeerstokje over aan Sanne Nieuwenhuisen

Bisschop Punt weer helemaal beter

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 september 2013 - 160 woorden
de bisschop op de fiets
de bisschop op de fiets

Op zon­dag 29 sep­tem­ber heeft de heer Fons Ziekman het ambt van Magister Cantus (let­ter­lijk: zang­le­raar, de directeur de ka­the­drale koren) over­ge­dragen aan mevrouw Sanne Nieuwen­huij­sen, die dus Magistra Cantus is gewor­den. Bij deze gelegen­heid werd de heer Ziekman - die zeer veel heeft betekend voor het hui­dige bloeiende Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal - benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester, een onder­schei­ding die de Bis­schop hem bij de fees­te­lij­ke afscheids­mis heeft uit­gereikt.

Echt afscheid nemen doen we gelukkig niet, Fons Ziekman blijft ook na zijn pensione­ring aan de koor­school verbon­den. Bij de receptie in de plebanie kon ik beide Magistri even de hand drukken om hen alle goeds te wensen en te fe­li­ci­te­ren. Het publieke gedeelte van deze fees­te­lij­ke dag werd besloten met een prach­tig verras­sings­con­cert.

Mgr. Jozef M. Punt is intussen weer helemaal her­steld van zijn operatie. Sinds een maand is hij weer aan het werk en hij ging van­mor­gen zelfs op de fiets naar de ka­the­draal.

Terug