Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting Nederlandse en de Vlaamse bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2013 - 87 woorden
de bisschoppen bij de lunch
de bisschoppen bij de lunch

De jaar­lijkse ont­moe­ting van de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen vond dit jaar plaats in het huis van de aarts­bis­schop aan de Malie­baan in Utrecht. In een goede on­der­lin­ge sfeer wissel­den de bis­schop­pen van Vlaan­de­ren en Neder­land erva­ringen uit en bespraken zij vele van de vragen waar­mee zij dage­lijks te maken hebben.

Maar vooral is het een broe­der­lijke ont­moe­ting, die werd afgesloten met het mid­dag­ge­bed en een lunch. Ver­schil­lende bis­schop­pen maakten 's mid­dags van de gelegen­heid gebruik om onder lei­ding van mgr. T. Hoogen­boom de stad te bezich­tigen.

Terug