Arsacal
button
button
button
button


Sint Willibrordschool in Lisse ingezegend

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 november 2013 - 137 woorden
Sint Willibrordschool in Lisse ingezegend

Op het Sint Wil­li­brord­feest, 7 no­vem­ber, heb ik in Lisse het nieuwe gebouw van de Sint Wil­li­brord­school mogen inzegenen. In het atrium van de school be­gon­nen we met een kleine gebeds­dienst en het zegen­ge­bed.

Pas­to­raal werker Iwan Osseweijer, die de kin­de­ren later nog het verhaal van Wil­li­brord zou ver­tellen, assis­teerde. Een leer­ling uit een van de hoogste groepen las het evan­ge­lie van Zacheüs voor en we hebben gebe­den dat Jezus nu ookin deze school een welkome gast zou zijn en dat Hij de leer­lin­gen zou be­scher­men tegen alle kwaad en dat zij in vriend­schap en harmonie een goede school­tijd zou­den mogen hebben.

Na de gebe­den en twee liedjes, waar­on­der het school­lied, gingen de kin­de­ren naar hun klas en zijn we de klassen langs geweest om die nog apart te zegenen. Al met al een mooie ochtend.

Terug