Arsacal
button
button
button


Bisschoppen bidden voor slachtoffers Filippijnen

Bidden en... helpen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2013
Bijeenkomst El Shaddai in Amsterdam
Bijeenkomst El Shaddai in Amsterdam (foto: Hans Tuijn)

De mensen in de Filippijnen verdienen op dit moment onze extra steun en gebed. Zij zijn getroffen door een verschrikkelijke ramp door de Typhoon die over het land is geraasd. Graag wil ik mijn medeleven betuigen aan al de slachtoffers en hun families en ook aan alle Filippijnse mensen die in Nederland wonen en nu misschien bezorgd zijn over het lot van familieleden en kennissen.

Ik denk deze dagen bijzonder aan hen in het gebed en de heilige Mis. Dat hebben we ook gedaan afgelopen zaterdag bij de gebedsdag van El Shaddai, een gemeen­schap van vooral Filippijnse mensen. De Nederlandse bis­schop­pen waren vandaag, 12 september, voor hun maandelijkse vergadering bijeen en hebben in de voorbede van de Mis de vele slachtoffers herdacht en gebeden voor al die mensen die gewond zijn geraakt en huis en bezit hebben verloren.

Er zijn verschillende acties ingezet om de mensen te helpen. Zo kunnen donaties bij­voor­beeld op rekeningnummer 22.71.75.484 t.n.v. Kerk in Nood o.v.v. “noodhulp Filipijnen” worden overgemaakt

Terug