Arsacal
button
button
button


Studiedag pastores in Heiloo met dr. Stijn van den Bossche

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 november 2013
dr. Stijn van den Bossche spreekt een aandachtig gehoor toe
dr. Stijn van den Bossche spreekt een aandachtig gehoor toe

Op vrijdag 22 november werd het Jaar van het Geloof in het bisdom Haarlem-Amsterdam afgesloten met een studiedag voor degenen die in het pastoraat van het bisdom werkzaam zijn. Goed vijftig preisters, diakens, pastoraal werkers en catechisten luisterden onder meer naar een inleiding van dr. Stijn van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese van Vlaanderen.

Hij hield een zeer aansprekende inleiding over het thema "Mogelijkheden en uitdagingen van het hedendaags pastoraat in een veranderende kerk en samenleving" en ging uitgebreid in gesprek met de deelnemers, zodat er een levendig gesprek ontstond. Van den Bossche betoogde dat wij in veel opzichten nog de overgang moeten maken van de volks­kerk die verdwenen is naar een geloofs­kerk waarin iedereen een geloofsweg zal gaan: een weg van rijping en ont­wik­ke­ling van het eigen geloof, een weg van gehoor geven aan een roeping. De bedienaren van de Kerk zullen daarop moeten inspelen: mogelijkheden zoeken om in contact te komen, om catechese en geloofs­vor­ming aan te bieden en mensen op die geloofsweg te begeleiden.

De dag begon met de Eucha­ris­tie­viering, waarin ik op een iets andere wijze op het thema was ingegaan door de twee aspecten van het geloof en geloven te beklemtonen: als eerste aspect het zoeken naar de waarheid, die een objectieve waarheid is. Dat laatste en de afwijzing van relativisme had paus Benedictus XVI voor ogen gehad bij dit jaar van het geloof; het tweede aspect: de openheid van hart, het innerlijk verlangen om in te gaan op de ingevingen van de heilige Geest en die te volgen, het innerlijk geraakt worden en daardoor kracht vinden om op te staan en met de Heer mee te gaan - zoals de huidige paus onderstreept -, want niemand kan gered worden die de Geest van Christus niet bezit.

De dag werd afgesloten met het zingen van de vespers. Tevoren was door mij nog het boek "Richtlijn voor het geestelijk leven" van Abt Blosius aangeboden aan de Bisschop, mgr. J. Punt, aan mgr. J. van Burgsteden, aan de vertaler, pastoor drs. N. Mantje en aan alle aanwezigen.

Terug