Arsacal
button
button
button
button


Hulp voor de slachtoffers op de Filippijnen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 november 2013 - 93 woorden
Hulp voor de slachtoffers op de Filippijnen

Ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn de pa­ro­chies uit­ge­no­digd om mee te doen met een inzameling voor de slacht­of­fers van de super-tyfoon op de Filippijnen die vele duizen­den slacht­of­fers heeft gemaakt en honderd­dui­zen­den mensen dakloos heeft achter gelaten. Donder­dag 28 no­vem­ber kwamen de pries­ter, pastoor Tae Wong Kim en twee leden van de Koreaanse katho­lie­ke ge­meen­schap in ons bisdom het zeer mooie re­sul­taat aanbie­den van de collecte die in hun ge­meen­schap was gehou­den. Het bisdom zal het bedrag direct door­ge­ven aan ons bekende ker­ke­lijke kanalen op de Filippijnen, die daar­mee de slacht­of­fers kunnen helpen....

Terug