Arsacal
button
button
button
button


Sisteract in het bisschopshuis....

swingende zusters bezoeken de bisschop

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 november 2013 - 122 woorden
groepsfoto met de zusters....
groepsfoto met de zusters....

De werk­dag van donder­dag 28 no­vem­ber ein­digde swingend in het Haar­lemse bis­schops­huis. De nieuwe zusters Bene­dic­ti­nessen van Aalsmeer kwamen samen met de abdis van het moeder­kloos­ter en vier nieuwe zusters voor het huis in Aalsmeer kennis maken op het bisdom.

De zusters ver­tel­den over hun eerste po­si­tie­ve erva­ringen in deze gemeente, waar ze door ie­der­een zeer harte­lijk welkom wor­den geheten en waar ze al veel bezoekers in het klooster hebben mogen verwel­ko­men. Gast­vrij­heid hoort tot het cha­risma van deze zusters, ver­tel­den ze stralend. Zingen kunnen de zusters ook. Sisteract met échte zusters? Dat beleef­den we deze mid­dag op het bisdom waar de zusters een gloed­volle uit­voe­ring gaven van - onder meer -: “I will follow Him”!

Hierbij twee YouTube filmpjes:

Terug