Arsacal
button
button
button


Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2013
Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit

Vrijdagmorgen was de laatste ochtend van het gep­lande Ad Limina bezoeken. Onverwacht viel het bezoek aan de sacramenten­con­gre­ga­tie uit. Dat volgt nu morgen voor de bis­schop­pen die dan nog in Rome zijn...

Kardinaal M. Ouellet, de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen, is een beminnelijk man die vele talen spreekt. Met hem en de nieuwe secretaris van de con­gre­ga­tie spraken we over de situatie in ons vader­land, met name natuurlijk over de kerkelijke zaken. De kardinaal is een Canadees en kent het secularisatieproces uit zijn eigen land.

Er werd gesproken over de moeilijkheden van terugloop van het aantal actieve gelovigen en de consequenties die dat met zich meebrengt. De reactie van de gelovigen op kerksluitingen en fusies en hoe pastoraal om te gaan met de situatie dat mensen zich gemakkelijk vervreemd voelen als hun eigen kerk sluit, waren belangrijke gespreksthema's.

“Maar het eigenlijke probleem is het geloof”, verzuchtte de kardinaal, verwijzend naar het belang van een levend geloof in de harten van de mensen. Ook over mogelijk samengaan van bisdommen werd gesproken, maar de kardinaal toonde zich daar geen grote voorstander van: “wat dat betreft zijn we eerder conservatief”, zei hij, al erkende hij tevens dat het soms nodig is. Wat dat betreft wacht hij de uitkomst uit het gesprek van de bis­schop­pen af.

Sommige bis­schop­pen bezochten daarna de Raad voor migranten. Met mgr. Wiertz moest ik echter naar de Pauselijke Lateraanse Univerisiteit voor een gesprek met de rector, bisschop Enrico dal Vovolo sdb, die zich zeer verheugd toonde over de affiliatie van onze theologische instituten van de seminaries van Rolduc en DeTiltenberg en over onze wil om die affiliatie voort te zetten.

Vanmiddag besluiten we in zekere zin het Ad Limina bezoek (buiten het nagekomen bezoek aan de Sacramenten­con­gre­ga­tie) met de Eucha­ris­tie­viering in de Santa Maria Maggiore.

Terug