Arsacal
button
button
button


God is een Vader die naar je toekomt, die jou gelukkig wil zien...

Nachtmis in Heemskerk

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 25 december 2013
In de Laurentiuskerk in Heemskerk voor de Nachtmis
In de Laurentiuskerk in Heemskerk voor de Nachtmis

Kerst­nacht mocht ik vieren in de Mariakerk en in de Sint Laurentius­kerk, beide te Heems­kerk in goed verzorgde vieringen. In de Mariakerk werd door het dames- en herenkoor een Nederlandse Mis gezongen, in de Laurentius­kerk was het Latijn met een prachtige meerstemmige Mis en het klassieke “Transeamus” van Cuypers. Hieronder volgt de homilie, die een beetje door paus Franciscus was geïnspireerd...

Homilie

Hartelijk welkom in deze Kerst­nacht!
Het is goed dat U er bent.
In zekere zin komen we van­avond
allemaal samen rond de stal van Bethlehem,
waar Jezus is geboren.
De stal is open, er zijn geen deuren
en daarmee heeft God aan ons mensen
een teken willen geven:
iedereen is welkom,
dit Kind is ook voor jou, voor U geboren!
De deur staat open,
die blijft voor niemand gesloten!
In het kleine Kind van Bethlehem
ontmoet je de tedere zachtheid van God,
zei paus Franciscus laatst.
God is geen Vader die de deur voor je dicht doet;
Zijn deur en Zijn hart staan altijd voor je open;
Hij is geen God die je verwijten maakt en straft,
geen Vader die je niet goed genoeg vindt,
maar een die blij met je is
en wil dat het je goed gaat,
die met je meeleeft als je verdriet hebt of pijn.
Hij wil dat we gelukkig zijn
al zijn de omstandigheden
daar lang niet altijd naar;
maar er is altijd iets van geluk in je hart
als je hoop hebt, uitzicht, verwachting
en als je weet dat er iemand voor je is,
zelfs al voel je je alleen.
Daarom is God in deze wereld gekomen
in een klein, onschuldig Kind.
Niet als een rijk kind, maar als een arm babietje,
niet als een koning met wapens,
maar als een ontwapenend Kind
niet als een machtig man
die mensen doet sidderen
en situaties naar zijn hand kan zetten,
maar als een machteloze pasgeborene,
die gevoed moet worden,
die zijn luiers verwisseld moet krijgen,
die zorg behoeft.
Ja, God is in deze wereld gekomen
in een arm, klein Kind, een vluchteling zelfs.
Dat Kind en Zijn ouders waren machteloos
en in het nauw gedreven,
omdat ze - Maria hoogzwanger -
een dagenlange reis op een ezel moesten ondernemen
voor de volk­stel­ling die keizer Augustus had uitgeschreven
en even later moesten ze vluchten voor koning Herodes
die het Kind wilde doden.
God had geen gemakkelijke weg gekozen,
in Jezus wilde Hij vooral het leven delen,
van mensen die in het nauw zitten,
de armen, de kleinen, de bedroefden,
hun zorgen, hun pijn, hun verdriet en hun vragen.
Hij koos een weg om dicht bij ons te zijn.

Heel veel dingen kunnen we niet begrijpen of verklaren.
Als je op TV of Internet
een kind ziet in een vluchtelingenkamp,
zo’n kamp vol mensen die gevlucht zijn uit Syrië of Soedan,
of als je een kind ziet dat honger lijdt
of midden tussen de puinhopen en de verwoestingen zit
van de supertyfoon op de Filippijnen,
dan vraag je je af: Waarom, waarom, waarom?
Wat heeft dat kind misdaan?
Waarom moet dat onschuldig lijden?
En er is geen mens die je het antwoord
op die vraag kan geven.

We denken er alleen aan, in deze kerst­nacht,
dat er Iemand is gekomen,
die naast ons is gaan staan,
die het zelf niet al te best had,
die een Kind werd dat moest vluchten,
dat werd geboren in een koude stal;
Iemand die mensen genas
en voor ieder een goed woord had,
die altijd voor anderen klaar stond,
die ons leerde dat het leven uiteindelijk om liefde draait
en dat liefde geven is, niet alleen een gevoel
en zeker niet: nemen.
Jezus, de Man van Nazareth,
werd onschuldig veroordeeld,
kwam te sterven als een crimineel;
Hij had kunnen vluchten
maar vertelde zijn vrienden
dat Hij dit wrede vonnis wilde ondergaan
uit liefde voor de mensen
om hen te redden, te verlossen
en eeuwig leven te geven.
Hij was de Zoon van God
maar is weerloos geworden,
naast ons komen staan,
om er voor ons te zijn.

De vragen blijven,
en er zijn heel veel vragen
die we hier op aarde
nooit zullen kunnen beantwoorden.
De weten­schap kan veel verklaren
maar niet de zin der dingen,
niet de betekenis en het waarom
van alles.

We krijgen hier en nu
misschien geen antwoord op onze vragen,
behalve dit ene:
heb vertrouwen
dat er een antwoord is,
heb vertrouwen dat je hier niet zomaar bent,
dat je op weg bent
en dat we allemaal zijn als een kind
aan de hand van zijn vader.
Zo’n kind kan duizend vragen stellen
en voordat die vader het antwoord heeft gegeven,
stelt het kind misschien alweer de volgende vraag.
Het gaat dan ook niet zozeer om het antwoord,
maar veel meer gaat het om
dat gevoel van veiligheid,
dat dit kind die hand vasthoudt
en doorloopt zonder angst
omdat z’n papa met ‘m meegaat.
En vaak zal het antwoord
van die vader moeten zijn:
“Kind, je bent nu nog te klein
om alles te begrijpen,
maar eens komt de dag,
waarop alle geheimen ontraadseld
en alle vragen beantwoord zijn”.

God is in deze wereld gekomen
in het kleine Kind van Bethlehem.
Zo’n kind kan nog niet spreken,
het zal ons dus nog niets zeggen,
een beetje huilen zal het misschien
of van die baby-geluidjes maken.
Het Kind van Bethlehem begint dus niet
met ons te zeggen wat we wel of niet
zouden moeten doen.
Je mag gewoon kijken,
het in je opnemen.
Het Kind geeft ons de tijd om te ontdekken:
om een beetje te mijmeren en na te denken,
het wonder in ons toe te laten
en het verlangen naar een wereld die beter is,
we kijken naar een eenvoudige tafereel:
zo’n onschuldig babietje
en een paar gewone mensen en wat dieren
in een stal,
dat is alles....

Het is een soort uit­no­di­ging van­avond.
Natuurlijk zijn er zoveel dingen
die ons zorgen kunnen baren:
misschien heb je je baan verloren,
is een dierbaar iemand ernstig ziek
of heb je hem of haar verloren;
misschien maak je je zorgen over je eigen gezondheid
of weet je gewoon niet hoe het verder moet.
Of wellicht gaat het je nog wel goed,
maar denk je wel terecht:
ook mij kan iets gebeuren.
Dan klinken weer die heel bekende woorden
van de kerst­nacht:
“Heden is U een redder geboren,
Christus de Heer,
in de stal van Bethlehem”

Woorden van vertrouwen!

Ze nodigen ons uit
om te vertrouwen
dat alles uiteindelijk goed komt,
dat er een Vader is die voor je zorgt;
en om zelf
op Jezus te gelijken,
door naast anderen te gaan staan,
hun leed te delen....

Van harte wens ik U
een zalig en gezegend Kerstfeest toe!

Amen.

Terug