Arsacal
button
button
button


Hier wordt christelijk geloof concreet...

Diaconaal werkbezoek Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014
op bezoek in het Jeanette Noelhuis
op bezoek in het Jeanette Noelhuis

Op 16 januari zijn de medewerkers van de Dienst Caritas en de leden van de Diocesane Commissie Caritas samen met mij op bezoek geweest bij vershcillende projecten in Amsterdam. Zelf kon ik door omstandigheden helaas alleen het middag-programma meemaken: het bezoek aan het Jeanette Noelhuis van de Catholic Worker beweging, dat we hebben geholpen om het midden­ge­deelte van de zes appartementen te kopen waar het huis gevestigd is.

De dag begon om 10:00 uur met een bezoek aan Oudezijds 100 in Amsterdam Centrum op loopafstand van het Centraal Station. Oudezijds 100 is een oecumenisch-christelijke leef­ge­meen­schap in het wallengebied. Er wonen alleenstaanden, gezinnen en kleine kinderen. Sommige leden hebben een baan buiten de gemeen­schap. Vanuit een geheel eigen spiri­tua­li­teit en theologie proberen ze nabij te zijn aan de armen, daklozen en migranten. Dat doen ze met hun opvang, maat­schap­pe­lijk werk, een medische Kruispost en niet op de laatste plaats door gebed en liturgie. De heer Sjoerd Mulder en zr Albertina ontvingen de mensen van de Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Een volgend project wat werd bezocht was "Stap Verder". Stap verder is een oecumenisch initiatief van de kerken in de Bijlmermeer. Hierin participeren de katholieke kerk, de PKN en verschillende andere gemeen­schappen. In dit centrum wordt samengewerkt met pastoraat West-Afrikaanse missie en dokters van de wereld. De dokters van de wereld zorgen voor medische bijstand aan de 'onge­do­cu­menteerden', de mensen die geen verblijfsvergunning hebben, in de Bijlmer.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, een katholieke 'orde', gebruikt het centrum als opleidings­cen­trum voor de lekenmissionarissen. Verder geeft het centrum veel aandacht aan de Afrikaanse migranten. Zo zijn er taal­cursussen, spreekuren voor sociale, pastorale en juridische zaken, onder­steuning bij vragen over opvoeding en school, en integratie in het algemeen. In het najaar van 2013 heeft dit initiatief een Europese prijs gewonnen van de protestantse diaconieën.

Het laatste onderdeel van deze diacoale bezoekdag was een kennis­ma­king met het Jeanette Noelhuis, eveneens in Amsterdam Zuid-Oost. Het Noelhuis is een huis van de Catholic Worker en vormt een christelijke leef­ge­meen­schap op oecumenische grondslag. De leden en vrijwilligers bieden hulp aan de armsten der armen, met name vluchtelingen en mensen zonder geldige verlbijfspapieren. Ze bieden in hun midden opvang en begeleiding aan in­di­vi­duen en gezinnen voorzover mogelijk.

Het jeanette Noelhuis is geispireerd door Dorothy Day, die de Catholic Worker heeft gesticht - als je zo'n woord voor een tamelijk 'anarchistische' beweging mag gebruiken - en vermoedelijk over niet al te lange tijd wordt zalig verklaard. Naast (politieke) actie, staan een leven in soberheid, gedeeld met vluchtelingen, en het gebed centraal. De leden zijn ook betrokken bij acties op Schiphol bij de uitzetgevangenis. Ook de gemeen­schap van het Jeanette Noelhuis kreeg vorig jaar een prijs en wel van de Nederlandse religieuzen.

Meer informatie op www.noelhuis.nl .We werden ook hier zeer hartelijk welkom geheten en rondgeleid door het huis. In gesprek met een viertal leden van de gemeen­schap hoorden we over hun authentieke evangelische inspiratie. Kortom, een waardevolle bezoek aan een stukje concreet en praktisch gezicht van Kerk en christendom in onze maat­schappij.

Terug