Arsacal
button
button
button


Paus Franciscus zendt missiegezinnen voor ons bisdom

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 februari 2014
na afloop van de audiëntie bij paus Franciscus
na afloop van de audiëntie bij paus Franciscus

Zaterdag 1 februari was er in Rome een feeste­lijke bijeen­komst van de Neo­catechu­menale Weg met paus Franciscus, die een groot aantal missie­gezinnen heeft gezegend en uitge­zonden naar onder meer China, Vietnam en... het bisdom Haarlem-Amsterdam in Nederland.

Deze viering vond plaats in de grote audiëntiezaal die tot meer dan de laatste plaats was gevuld, terwijl andere het gebeuren buiten probeer­den te volgen. De paus was een half uurtje later omdat de ontmoeting met de Poolse bis­schop­pen bij gelegenheid van hun Ad Limina bezoek, wat uitliep. Kiko Arguello, initiator van de Neo­catechu­menale Weg, maakte van de gelegen­heid gebruik om de paus en al degenen die de viering via televisie konden volgen in rap tempo de catechetisch-liturgische weg te verdui­delijken die wordt gevolgd door degenen die in een Neo­catechu­menale gemeen­schap zijn.

De paus verheugde zich over de aan­wezig­heid van zoveel enthou­siaste mensen die alles opgeven om in een ander land hun leven te geven voor het evangelie en over de vele kinderen. Hij nodigde de ouders uit om de kleinsten even te laten zien en overal in de grote Nervizaal werden babies en peuters opgetild. De kinderen van de missie­gezinnen werden door de paus speciaal begroet, omarmd of gekust: een mooie herinnering voor henzelf en hun ouders. De paus moedigde de missie­gezinnen aan om met moed door te gaan: Avanti! En om nooit de vreugde van het geloof te verliezen.

Naast de missie­gezinnen waren ook seminaristen en verant­woorde­lijke van gemeen­schappen uitgenodigd, zodat ik na afloop van de bijeenkomst nog even op de foto kon gaan met de Haarlemse seminaristen van het Redemptoris Mater seminarie.

Terug