Arsacal
button
button
button


Pastoraal werkbezoek aan Justitieel Complex Schiphol

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 februari 2014
voor de ingang van het Justitieel Complex
voor de ingang van het Justitieel Complex

Het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp is nieuw en groot: zo'n 860 mensen kunnen hier worden vastgezet. De helft van de capaciteit wordt maar gebruikt. Op vrijdag­middag 7 februari mocht ik hier een bezoek brengen met mgr. Everard de Jong, referent voor het Justitiepastoraat, de hoofdaalmoezenier Jan van Lieverloo en de adjunct-hoofdaalmoezenier Wim Timmer,de aalmoezeniers Chris Franssen en Bernadette van Amerongen, pastoraal werker Leo Mesman en staf­func­tio­naris Caritas van het bisdom Erik Sengers.

We bezochten verschillende afdelingen voor art. 6 en art. 59 asielzoekers, voor mensen die worden uitgezet en voor wie een delict heeft gepleegd.

Wat was mijn indruk? Het complex ziet er mooi en nieuw uit. Gelukkig is er een heel aardige kapelruimte, zoals er ook een ruimte is voor andere godsdiensten. Ik kreeg de indruk dat de verhouding onder de geestelijk verzorgers - een dominee en twee imams waren aanwezig - goed was. De mensen verblijven met twee personen in een cel en afhankelijk van hun positie mogen ze die grotere delen van de dag verlaten. Maar het blijft detentie. De mensen voelen zich gevangenen omdat ze niet vrij zijn. "Ik ben opgesloten in de gevangenis zonder dat ik een crimineel feit heb begaan", verwoordde een vluchteling zijn gevoel.

Iedereen stond heel open voor contact, ik kreeg de indruk dat iedereen het leuk vond dat we er waren. Voor de katholieken en orthodoxen onder hen was het nog meer een bemoediging. De woorden, zegenwensen en gebeden, alsmede de kleine geschenken werden zeer op prijs gesteld. Zeker wil ik graag voor hen bidden dat zij een goed en mens­waar­dig leven tegemoet mogen gaan. Ook de aalmoezeniers en de vrijwilligers wil ik gedenken, want ik heb wel gemerkt hoe belangrijk hun inzet is.

Terug