Arsacal
button
button
button


Ruim 200 kosters op kostersdag

Inspirerende dag in Diocesaan centrum, Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 maart 2014
kosters aan de lunch
kosters aan de lunch

Voor de tweede keer werd in het Diocesaan Centrum in Heiloo op zaterdag 8 maart de kostersdag van het bisdom Haarlem-Amsterdam gehouden. Ruim 200 kosters uit alle delen van het bisdom waren gekomen om geïnspireerd te worden door de heilige Eucha­ris­tie met de bisschop, mgr. Jozef Punt, een gloedvolle inleiding van pastoor Jules Dresmé, verschillende workshops en een bemoedigende slottoespraak van Leo Feijen. Daarnaast waren er een gezellige lunch en vele contacten in de wandelgangen, waar kosters onder elkaar het wel en wee van hun parochies konden uitwisselen.

Zelf mocht ik een van de workshops verzorgen, waarin ik ben ingegaan op de personele unies en fusies van parochies en de vraag of die gevolgen hebben voor de kerk­ge­bouwen. In het antwoord dat ik heb proberen te geven klonken zowel realisme door over de situatie waarin we verkeren, als het belang van grotere samen­wer­king op allerlei gebied - een belang dat we allemaal ervaren - als ook begrip voor de gehechtheid aan de kerk­ge­bouwen die we natuurlijk het liefst zouden willen houden. Ik heb verder ook verteld van de hoopvolle tekens in ons bisdom waar ik op zoveel plaatsen getuigen van mag zijn: er zijn ook parochies die opbloeien en groeien, die nieuwe initiatieven nemen en mensen weten te bereiken. Dat is niet overal mogelijk, zoiets hangt van veel factoren af, maar het zijn wel tekens dat de KERK LEEFT!

Terug