Arsacal
button
button
button
button


Groepsfoto kostersdag

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 maart 2014 - 81 woorden
kosters op de foto
kosters op de foto

Leobard Hinfe­laar, één van de or­ga­ni­sa­toren van de kosters­dag in Heiloo, maakte na afloop van de dag deze mooie groeps­foto (er waren kosters die wat eerder weg moesten, waar­schijn­lijk omdat ze op zater­dag tij­dig terug moesten zijn om hun taak als koster te vervullen...., zij staan er helaas niet op).

De kosters­dag vond zater­dag 8 maart plaats op het bede­vaarts­ter­rein en in het dio­ce­saan centrum van Heiloo.

Terug