Arsacal
button
button
button


Koopcontract bisschopshuis getekend

nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 maart 2014
het contract wordt getekend, op de achtergrond bisdomeconoom drs. E. Duijsens
het contract wordt getekend, op de achtergrond bisdomeconoom drs. E. Duijsens

Maandag 17 maart vond in het Haarlemse bisschops­huis de onder­tekening van het koop­con­tract plaats waarmee het bisschops­huis en de aan­grenzende panden (bisdom­kantoren) worden verkocht aan een hotel­keten, die hier zijn eerste hotel buiten Amsterdam wil vestigen.

Mgr. dr. J. M. Punt onder­tekende om 16.00 uur het contract samen met de vertegen­woordiger van de kopers, nadat in enkele korte toespraken was terug­geblikt op het historisch moment dat na bijna 150 jaar dit bisschops­huis verlaten gaat worden. Sommige gedeelten waarin de bisdom­kantoren zijn gevestigd zijn overigens veel later aangekocht en bij de bisdom­kantoren getrokken.

Voorzien is dat het bisdom de panden begin 2015 zal verlaten, als ook de benodigde vergunningen zijn afgegeven en de machtiging van Rome; de bis­schop­pen zullen dan op de plebanie gaan wonen (pastorie van de kathedraal), de kantoren zullen elders worden gevestigd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug