Arsacal
button
button
button


Gebed voor pater Frans en alle martelaren van deze tijd....

indrukwekkende viering in de Sint Nicolaasbasiliek

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014
gelovigen ontsteken lichtjes voor pater Frans en al die 'nieuwe martelaren..
gelovigen ontsteken lichtjes voor pater Frans en al die 'nieuwe martelaren..

Vrijdag­avond 11 april werd in de Sint Nicolaas­ba­si­liek in Amsterdam de “Avond van de Martelaren” gehouden, die werd geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood. Er werd speciaal gedacht aan de vermoorde pater Frans van der Lugt, wiens familie bij de viering aanwezig was.

Na de Eucha­ris­tie­viering met mgr. J. Punt als hoofd­cele­brant en mgr. J. van den Hende als predikant, waarbij nog vier andere bis­schop­pen con­ce­le­breerden waaronder ikzelf, volgden een gebeds­avond met staties van de kruisweg van Christus, afgewisseld met getuigenissen over vervolging van christenen, uit allerlei landen, een gebeds­avond die ook door de Koptisch Orthodoxe bisschop van Amsterdam, Z.E. bisschop Arseny werd bijgewoond, terwijl de gelovigen lichtjes plaatsten als uiting van hun medeleven, gebed en respect.

De getuigenissen uit Egypte, de Centraal Afrikaanse Republiek, Pakistan, Syrië en Nigeria waren indruk­wek­kend. Het getuigenis van de koptische christenen werd gevolgd door zang van het jongerenkoor van de Koptisch Orthodoxe kerk in Amsterdam. In al deze landen moeten vele christenen lijden onder geweld. Dat geweld kwam in al deze gevallen van moslim-fundamentalisten en de getuigenissen schetsten dan ook een wereldwijd probleem. Helaas werd dit geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek beantwoord met geweld door christelijke groepen, maar dat kan natuurlijk niet de weg zijn: door te vergelden en wraak te nemen plaatsen maken mensen zich tot mede-daders. De weg moet gaan naar verdraagzaamheid, respect, verzoening, vrede. Ook christenen hebben in de loop van de geschiedenis fouten gemaakt en geweld gebruikt in naam van hun geloof. En dit geweld komt niet alleen van gelovigen, ook atheïsten kunnen tot fundamentalisme vervallen, zoals de tijd van het communisme ons heeft geleerd. Overal waar mensen de levensovertuiging van anderen niet respecteren en geweld gaan gebruiken, kunnen en mogen we alleen met afschuw reageren.

Wat is het mooi als christen en moslims elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke en duidelijke veroordeling van geweld en een gezamenlijke aanpak om terrorisme en onverdraagzaamheid tegen te gaan, zoals nu al op sommige plaatsen gebeurt.

Het was een mooie en waardige avond, daar in Amsterdam, waarvoor we Kerk in Nood wel mogen bedanken.

Naast mgr. J. Punt en mgr. J. van den Hende waren de bis­schop­pen J. Liesen, J. van Burgsteden, T. Hoogenboom aanwezig en mgr. E. de Jong maakte de gebeds­avond mee.

Terug