Arsacal
button
button
button


Oliewijding in de Haarlemse kathedraal

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 april 2014
met vormelingen uit Weesp bij de kannen met de heilige Oliën
met vormelingen uit Weesp bij de kannen met de heilige Oliën

Vijf en negentig priesters en diakens, vele vormelingen en andere gelovigen uit het hele bisdom waren er op woensdag­avond in de Goede Week getuige van hoe de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Punt, de heilige oliën wijdde en de hernieuwing van de beloften afnam van de gewijde bedienaren, die op deze avond ook de instelling van het wijdings­sa­cra­ment herdachten.

De bisschop had een inspirerende preek voor de vele gelovigen waarin hij ieder opwekte om voortdurend on-line te zijn... met God. Door de receptie na afloop waarvoor met name priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers zijn uitgenodigd, is deze avond ook een ontmoeting met velen uit het hele bisdom.

Terug