Arsacal
button
button
button


Nieuwe secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie

Mevr. Suzan Daalmans

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 april 2014
Nederlandse bisschoppen bij de paus (links: de vorige secretaris generaal)
Nederlandse bisschoppen bij de paus (links: de vorige secretaris generaal)

Voor de eerste keer heeft de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een vrouw als secretaris-generaal. Het is mevrouw mr. P.S.J.M (Suzan) Daalmans (53). De secretaris-generaal geeft leiding aan het secretariaat van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en woont zelf ook de bis­schop­pen­ver­ga­deringen bij.

Hieronder het communiqué hierover:

Communiqué

Juriste S. Daalmans nieuwe secretaris-generaal Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Mevrouw mr. P.S.J.M. (Suzan) Daalmans (53) wordt met ingang van 1 juni 2014 de nieuwe secretaris-generaal van de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Zij volgt diaken mr. dr. J.B.M. (Hans) Nijhuis op, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 heeft bereikt.

Haar benoeming is de afronding van een recente reorganisatie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerk­ge­noot­schap (SRKK), waarbij de functie van de secretaris-generaal is teruggebracht van 1,0 naar 0,2 fte. Deze reductie is onder meer mogelijk doordat het personeel van het SRKK sinds 2011 van ruim 18 fte is teruggebracht naar ongeveer 7 fte en door een aantal taken te schrappen of over te dragen. Mevrouw Daalmans was al werkzaam bij het SRKK als jurist ad intra en secretaris van het Economencollege van de Kerkprovincie. Zij zal deze taken blijven vervullen en daarnaast als secretaris-generaal de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­steunen. Tevens krijgt zij de dagelijkse leiding over het SRKK, dat sinds kort is verhuisd.

Na haar gymnasium-B-opleiding aan het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom, studeerde mevrouw Daalmans Nederlands recht aan de Erasmus Uni­ver­si­teit Rotterdam. Vervolgens vervulde zij verschillende juridische, beleidsmatige en leidinggevende functies bij overheidsin­stel­lingen zoals de politie (politie Midden- en West- Brabant en politie Amsterdam-Amstelland), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën in Den Haag.

In het kader van de reorganisatie is ook de dienst Pers en Com­mu­ni­ca­tie van het SRKK teruggebracht van 1,5 naar 1,0 fte. Bereikbaarheid, com­mu­ni­ca­tie en ambtelijke onder­steuning blijven echter belangrijke taken van het SRKK. De huidige Personeelsvertegen­woor­diging wordt opgeheven en vervangen door een halfjaarlijks overleg namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met het hele team van het SRKK.

Terug