Arsacal
button
button
button


Monastieke maagdenwijding in Aalsmeer

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 mei 2014
Groepsfoto samen met alle aanwezige religieuzen
Groepsfoto samen met alle aanwezige religieuzen

Zaterdag­middag 3 mei vond de monastieke maagden­wijding van zuster Maria van Jezus (Maria di Gesú) plaats in de parochiekerk van Aalsmeer die aan het klooster van de zusters Bene­dic­ti­nes­sen grenst. In de overvolle kerk legde zuster Maria haar ‘eeuwige geloften’ af tegenover de Overste van het Italiaanse moeder­klooster, Moeder Elisabetta, en de Bisschop, waardoor zij zich voor haar leven verbond aan het religieuze leven in de gemeen­schap van Maria, tempel van de heilige Geest, zoals het klooster in Aalsmeer heet. De plechtigheid werd geleid door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, terwijl vader abt van Egmond, G. Mathijsen, en ikzelf concelebreerden samen met een twintigtal priesters.

Zuster Maria van Jezus is de eerste die haar geloften in Aalsmeer aflegt. Het klooster heeft begin van dit jaar een voorlopige goedkeuring gekregen van de Con­gre­ga­tie voor de religieuzen in Rome, die zal worden omgezet in een definitieve goedkeuring wanneer alle canonieke voorwaarden zijn vervuld.

De Bisschop wees er onder meer op dat Aalsmeer onder de zeespiegel ligt en dat het dus alleen 'droog ' kan blijven doordat er goed gepompt wordt. Op geestelijke wijze moeten we dat allen doen: in een geseculariseerd land als Nederland is moeten we ons best doen om ons geestelijk niveau goed te houden, tegen de stroom in, niet onder te gaan in de maalstroom van deze tijd.

In zijn preek vertelde de bisschop dat de Zwitserse gardist in Rome die hem moest doorlaten naar een ontmoeting met de paus, toen hij hoorde dat het de bisschop van Amsterdam was, reageerde met : “O, Sodom en Gomorra”, maar de bisschop voegde daaraan toe dat er wel iets meer te beleven valt in Amsterdam: het is ook de stad van de Eucha­ris­tie en van Maria en veel mensen zijn zoekend; er gebeurt - God zij dank - ook veel moois. Zoals deze moniale wijding waarvan een volle kerk getuige was!

Terug