Arsacal
button
button
button
button


Hulp voor Bosnië-Herzegowina

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 mei 2014 - 131 woorden
Hulp voor Bosnië-Herzegowina

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft sinds jaar en dag een bij­zon­dere band met het bisdom Banja Luka in Bosnië Herzegowina. We leven dan ook bij­zon­der mee met alle slacht­offers van de over­stro­mings­ramp die het land en delen van Kroatië en Servië heeft getroffen.

In een brief aan de Bis­schop van Banja Luka, die teven voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is, heb ik gis­te­ren - mede namens mgr. J. Punt, laten weten dat we uit Caritas­fondsen € 15.000 overmaken als bijdrage om de Caritas van Banja Luka te helpen de nood te lenigen. Ook is aan de pa­ro­chies - een aantal pa­ro­chies uit het bisdom is zelf ook bij­zon­der met Banja Luka verbon­den - gelegen­heid gegeven een extra collecte te hou­den voor de slacht­of­fers.

Terug