Arsacal
button
button
button


Hulp voor Bosnië-Herzegowina

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 mei 2014
Hulp voor Bosnië-Herzegowina

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft sinds jaar en dag een bijzondere band met het bisdom Banja Luka in Bosnië Herzegowina. We leven dan ook bijzonder mee met alle slacht­offers van de overstromings­ramp die het land en delen van Kroatië en Servië heeft getroffen.

In een brief aan de Bisschop van Banja Luka, die teven voorzitter van de bis­schop­pen­conferentie is, heb ik gisteren - mede namens mgr. J. Punt, laten weten dat we uit Caritas­fondsen € 15.000 overmaken als bijdrage om de Caritas van Banja Luka te helpen de nood te lenigen. Ook is aan de parochies - een aantal parochies uit het bisdom is zelf ook bijzonder met Banja Luka verbonden - gelegenheid gegeven een extra collecte te houden voor de slachtoffers.

Terug