Arsacal
button
button
button


Pastorale krachten bijeen rond ‘nieuwe evangelisatie’

zending catechetische medewerkers

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 juni 2014
Een deel van de aanwezigen bij de afsluitende maaltijd
Een deel van de aanwezigen bij de afsluitende maaltijd

Vrijdag­middag 20 juni kwamen in Heiloo de ‘pastorale krachten’ bij elkaar: priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten waren bijeen voor bezinning, ontmoeting, gebed en een gezamenlijke maaltijd. De dominicaan Patrick Lens hield een inleiding en een film zou worden ge­pre­sen­teerd over het bisdom Miao in Noord-Indië, gemaakt door Thomas Koopman voor het missie­bureau.

Helaas was film en apparatuur niet helemaal compatibel en moesten de aanwezigen het doen met een verhaal over de film. Maar dat maakt natuurlijk des te nieuwsgieriger naar de film zelf die begin september zal worden verspreidt en dient als onder­steuning voor de activiteiten van het missie­secre­ta­riaat en om het thema van ‘nieuwe evangelisatie’ bespreekbaar te maken doordat een link wordt gelegd tussen de westerse, Nederlandse samenleving en het bisdom in Noord-India dat in de laatste dertig jaar van de grond af is opgebouwd en nu meer dan 90.000 katholieken telt.

Tijdens de vespers ontvingen Karin Benoist uit Amsterdam-Noord, Marjan Frielink uit Haarlem Noord, en Hans en Bernadette Bosma uit Almere de zegen als catechetisch medewerker waarmee hun zending voor vier jaar werd verlengd. Een vijfde medewerker, Ans Sonneveld uit Almere, kon wegens vakantie niet aanwezig zijn.

Terug