Arsacal
button
button
button


Augustinus over diakens

Nieuw boek van prof. dr. Bart Koet gepresenteerd

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 juni 2014
De burgemeester, Mgr. j. van Burgsteden, Abt. Mathijsen, prof. B. Koet en... het boek
De burgemeester, Mgr. j. van Burgsteden, Abt. Mathijsen, prof. B. Koet en... het boek

In de abdij van Egmond wordt op 25 juni het Sint Adelbertsfeest gevierd. De diaken Adelbert is de patroon van de abdij. Het was dus een zeer geschikte dag om het nieuwe boek van diaken prof. dr. Bart Koet te presenteren in de Benedictushof van de Abdij.

Dat gebeurde in aanwezigheid van talrijke diakens en andere genodigden op een mooie bijeenkomst waarbij de abt van Egmond, Gerard Mathijsen, gastheer was en waar naast de auteur zelf ook de nieuwe ‘theoloog van het jaar’ prof. dr. Paul van Geest, de godsdienstsocioloog en diaken dr. Erik Sengers - werkzaam als staf­func­tio­naris caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam - en drs. Bart van Bolhuis, directeur inter­nationaal bij het ministerie van infra­struc­tuur en milieu, het woord voerden, afgewisseld door een muzikaal intermezzo van zoon Lucas Koet. Ook de burge­mees­ter, H. Romein, was aanwezig. Bart Koet gaf enkele hoofdlijnen van de visie van Augustinus weer, die de diaken als bode en gezant, als verkondiger en bemiddelaar presenteerde. De diaken is geroepen tot verbinden leider­schap in dienst­baar­heid

Aan het einde van de bijeenkomst mocht ik het boek presenteren en aan mijn voorganger, mgr. J. van Burgsteden een eerste exemplaar aanbieden. In een kort toespraakje heb ik verwezen naar de Constitutie Lumen Gentium (LG), waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag gedenken. In dit document dat door het tweede Vaticaans concilie werd aangenomen, werd het diaconaat als zelfstandig ambt in de Kerk hersteld (LG 29) met als taken een drievopudige diaconie, die van het woord, de liturgie en de liefdewerken (caritas). Ook de bis­schop­pen en de priesters zijn - evenals de diakens - volgens dit document geroepen tot de diaconie van de gemeen­schap (LG 20).

Zo maakte de Constitutie duidelijk dat diaconie in de katholieke traditie breder is dan alleen sociaal werk (caritas), maar heel de zending van Christus omvat. Tegelijk werd zo aangeduid dat de caritas wezenlijk is voor de opdracht van de Kerk en behoort tot de wezenlijke kern van de zending van Christus die door de Kerk wordt voortgezet. Paus Benedictus XVI heeft dit zeer duidelijk aangegeven en beklemtoond in de Encycliek Deus caritas est (2005).

Het boek van diaken prof. dr. Bart Koet heb ik dan ook begroet als een belangrijke bijdrage aan de verheldering van de identiteit van de diaken. Dat is van beteknis voor de diakens zelf en voor de Kerk. Mgr. Van Burgsteden heeft de diakenkring altijd zeer goed gevolgd en werd een belangrijk referentie­persoon voor de diakens in ons bisdom. Hem heb ik bij deze gelegenheid dan ook voor zijn inzet kunnen bedanken.

Terug