Arsacal
button
button
button


Kunstconsulente neemt afscheid van bisdom

maar nog niet helemaal...

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014
De bisschop reikt de Bavopenning uit
De bisschop reikt de Bavopenning uit

Op vrijdag­middag 27 juni werd in het bisschopshuis van het bisdom Haarlem-Amsterdam afscheid genomen van mw. drs. J. (Hanneke) Olyslager, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 1998 was zij werkzaam in het bisdom als consulente kerkelijk kunstbezit. In talloze kerken heeft zij de herinrichting begeleid, heeft zij voor herbestemming van kerkelijk kunstbezit zorg gedragen, geïnventariseerd, gerestarueerd en getaxeerd. Daarbij legde zij, zo beklemtoonde kanselier drs E. Fennis die haar toesprak, een grote gevoeligheid aan de dag voor het sacrale karakter van het kerkb­ge­bouw en een inrichting die het hart zou leiden naar de in het tabernakel aanwezige Heer. De bisschop, mgr. dr. J.M. Punt sprak haar eveneens toe en dankte haar voor haar inzet met de toekenning van de Bavopenning.

Toch gaat Hanneke Olyslager niet helemaal van het bisdom weg; zij heeft zich bereid verklaard het bisdom te assisteren met het verhuizen naar een nieuwe lokatie en het vinden van een goede bestemming voor het kunstbezit.

Terug