Arsacal
button
button
button


Nieuw leven voor de heilig Hartdevotie!

Tiltenberg publiceert handleiding van prof. De Bertolis van de Gregoriana

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014
omslag van het boekje over de heilig Hartverering
omslag van het boekje over de heilig Hartverering

De devotie tot het heilig Hart van Jezus is een mooie en zeer bijbelse, waaraan veel beloften zijn verbonden. Als vierde deeltje van de scripta minora van De Tiltenberg is op het hoogfeest van het heilig Hart, vrijdag 27 juni, een boekje verschenen, dat door de geringe omvang gemakkelijk kan worden meegenomen en een overweging bevat voor de negen eerste vrijdagen en het heilig uur. Tevens kan men hier de litaniën van het heilig Hart vinden en een gebed tot Jezus Christus.

"Nieuw leven in Jezus Hart" is via de website van de Tiltenberg: www.tiltenberg.org te bestellen. De prijs werd er alleen in dollars aangegeven, maar het zal voor een euro of acht te verkrijgen zijn.

Dit werkje is geschreven door professor Ottavio De Bertolis S.J., hoogleraar aan de Pauselijke Uni­ver­si­teit "Gregoriana" en vertaald door pater Marc Lindeijer S.J.. Hier is eindelijk een nieuwe, hedendaagse en getrouwe handleiding voor het beleven van de negen eerste vrijdagen, die voor vbele gelovigen een goede steun zal kunnen zijn.

Hieronder vindt U de weergave van het voorwoord dat ik voor dit boekje schreef:

Voorwoord

Vele malen heb ik het als kind de pastoor horen aankondigen: “Aanstaande vrijdag is de eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het heilig Hart”. Ook toen ik zelf pastoor werd, viel het me op dat het op de eerste vrijdag van de maand veel drukker was in de kerk dan op andere vrijdagen.

De verering van het heilig Hart van Jezus is een devotie die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan, maar die het verdient veel meer verbreid te worden. Want wat is er mooier en wat verbindt ons dieper met het geheim van onze verlossing dan de verering van het Hart van Jezus? Zijn Hart is vol liefde voor ieder mens, maar het is geen vage, algemene liefde. Zijn liefde voor ons is per­soon­lijk, Hij kent ons dóór en dóór, meer en beter dan wij onszelf kennen en begrijpen. En de ‘slotsom’ van de kennis die Hij van ons heeft is: liefde, een grote, oneindige liefde. “Zozeer heeft God de wereld liefgehad...”(Jo. 3,16). Als wij dus onze eigen zwakheden en zonden onder ogen durven zien en misschien ontroerd raken door het feit dat Hij ons ondanks alles zozeer liefheeft en zoveel heeft geschonken, dan helpt ons dat ook om onze vijanden – degenen die ons haten, kwaad doen, aan ons voorbij gaan - te beminnen.

De liefde van Jezus’ heilig Hart is een gekruisigde liefde en het is dan ook geen wonder dat wij Zijn heilig Hart bijzonder op vrijdagen eren, de dag van Zijn kruisdood, de dag waarop Hij voor ons tot het uiterste ging. Liefde is met het kruis verbonden. Wie liefheeft zal moeten lijden, al was het maar omdat het lot van hen die lijden je raakt. Wie lijdt met liefde, voegt zich in het lijden van Jezus in en zijn lijden krijgt een nieuwe betekenis en waarde. Wie niet liefheeft lijdt ook, maar anders: lijden zonder liefde is een hel. Jezus’ Hart wijst hier de weg. Uit de verering van Zijn Goddelijk Hart vloeien dan ook veel genaden naar ons toe en wij leren ons lijden te dragen. En deze verering helpt ons bovendien om steeds meer aan de verlangens van Zijn Hart te beantwoorden.

“Heer, maak mijn hart gelijkvormig aan Uw Hart”.

Pater Ottavio De Bertolis, SJ, professor aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni­ver­si­teit geeft in dit boekje overwegingen om daarmee de negen eerste vrijdagen te kunnen vieren, waaraan zo vele beloften verbonden zijn. Ik ben dankbaar dat pater Marc Lindeijer dit boekje nu in het Nederlands heeft vertaald en ik wil het graag aan iedereen aanbevelen als een weg om dieper verbonden te raken met de geheimen van Jezus’ Hart.

Terug