Arsacal
button
button
button
button


Priesterraad vergadert in “Fundament”

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 1 juli 2014 - 156 woorden
pastoor Kees van Lent geeft de priesterraad uitleg over de zonne-energie
pastoor Kees van Lent geeft de priesterraad uitleg over de zonne-energie

Maan­dag­mid­dag 30 juni ver­ga­derde de pries­ter­raad voor de laatste keer voor het zomerreces. De ver­ga­de­ring vond dit keer plaats in het Funda­ment, de nieuwe crypte die onder de paro­chie­kerk van Hoofd­dorp is gebouwd.

Het is een prach­tige pa­ro­chie­ruim­te gewor­den, die er niet alleen fraai uitziet maar ook geheel door zonne-energie wordt verwarmd en van electrici­teit wordt voor­zien. Op het dak van de kerk liggen de zonnepanelen die hier­voor moeten zorgen en deels in de vorm van een kruis zijn neer­ge­legd, zodat zelfs vanuit de overvliegende jumbo's de kerk goed zicht­baar is.

De pries­ter­raad besprak allerlei actuele kwesties, zoals de nieuwe klachten­rege­ling en gedrags­co­de en de caritas in Am­ster­dam. Ook de ver­hou­ding van de lokaties, de plaat­se­lijke pa­ro­chies of ge­meen­schappen, tot het geheel van de regio (personele unie) of nieuwe gefuseerde pa­ro­chie werd be­spro­ken.

Na afloop van de ver­ga­de­ring gaf pastoor C. van Lent een rond­lei­ding door de nieuwe gebouwen en werd aan de pries­ter­raad een maal­tijd aangebo­den.

Terug