Arsacal
button
button
button


Priesterraad vergadert in “Fundament”

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 1 juli 2014
pastoor Kees van Lent geeft de priesterraad uitleg over de zonne-energie
pastoor Kees van Lent geeft de priesterraad uitleg over de zonne-energie

Maandag­middag 30 juni vergaderde de priesterraad voor de laatste keer voor het zomerreces. De vergadering vond dit keer plaats in het Fundament, de nieuwe crypte die onder de parochiekerk van Hoofddorp is gebouwd.

Het is een prachtige parochieruimte geworden, die er niet alleen fraai uitziet maar ook geheel door zonne-energie wordt verwarmd en van electriciteit wordt voorzien. Op het dak van de kerk liggen de zonnepanelen die hiervoor moeten zorgen en deels in de vorm van een kruis zijn neergelegd, zodat zelfs vanuit de overvliegende jumbo's de kerk goed zichtbaar is.

De priesterraad besprak allerlei actuele kwesties, zoals de nieuwe klachten­regeling en gedragscode en de caritas in Amsterdam. Ook de verhouding van de lokaties, de plaatselijke parochies of gemeen­schappen, tot het geheel van de regio (personele unie) of nieuwe gefuseerde parochie werd besproken.

Na afloop van de vergadering gaf pastoor C. van Lent een rondleiding door de nieuwe gebouwen en werd aan de priesterraad een maaltijd aangeboden.

Terug