Arsacal
button
button
button
button


Condoleances en gebed bij de vliegramp in de Ukraine

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 juli 2014 - 117 woorden
Condoleances en gebed bij de vliegramp in de Ukraine

Het bericht dat een vliegtuig van Malaysian Airlines op weg van Am­ster­dam naar Kuala Lumpur in de ooste­lijke helft van de Ukraine, nabij de Russische grens is neergestort en dat alle 298 inzitten­den daarbij zijn om­ge­ko­men, heeft mij diep geschokt. Ik wil hiermee mijn medeleven betuigen aan de fami­lie­le­den van de slacht­of­fers die nu zo vol­ko­men on­ver­wacht hun dier­ba­ren moeten missen onder deze tra­gische omstan­dig­he­den.

In de Eucha­ris­tie­vie­ring van deze vrij­dag zal ik de slacht­of­fers gedenken en voor hun zielenrust bid­den. Voor de vele nabe­staan­den wil ik bid­den om kracht en troost.

Ik hoop dat zij in deze vre­se­lijke omstan­dig­he­den alle hulp zullen krijgen om dit te kunnen ver­werken en een waar­dig afscheid moge­lijk te maken.

+Jan Hendriks

Terug