Arsacal
button
button
button


Volle kerk voor Henny Post

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 augustus 2014
Ieder werd uitgenodigd een witte roos bij het altaar te plaatsen
Ieder werd uitgenodigd een witte roos bij het altaar te plaatsen

Op 15 augustus werd ’s avonds in Badhoevedorp de avondwake gehouden voor oud-deken, kanunnik en pastoor Henny Post o. carm. Onder de zeer vele mensen die in de stemmige gebeds­viering afscheid kwamen nemen en voor pastor Henny kwamen bidden waren ook mgr. J. Punt en mgr. J. van Burgsteden. Ook ikzelf was bij de avondwake aanwezig.

De kerk was geheel gevuld. Vele mensen hadden een witte roos meegebracht om die tijdens de gebedswake voorin de kerk bij de kist met het lichaam van de overledene te plaatsen. De grote opkomst was een duidelijk teken van wat Henny Post als pastoor / admini­strator van Aalsmeer en Badhoevedorp heeft betekend en tevoren als deken, als vormheer en diocesaan verant­woordelijke voor het jongeren­pastoraat, als lid van het kathedraal kapittel en als lid van de orde der Carmelieten. Ook heeft hij het klooster van de zusters Benedic­tinessen in Aalsmeer mede mogelijk gemaakt.

In dankbaar­heid gedenken we zijn inzet, zijn vriende­lijke openheid en begrip, zijn geloof en trouw. Moge hij in de vrede van Christus nu rust vinden na de lange zware strijd tegen zijn ziekte.

Recquiescat in pace!

Terug