Arsacal
button
button
button


REA op Kerkenpad

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 augustus 2014
REA-leden in de Mozes en Aäron
REA-leden in de Mozes en Aäron

Jaarlijks maakt de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom Haarlem-Amsterdam een excursie naar 'objecten' in het bisdom waarmee de Raad zich uit financieel/beheers-oogpunt heeft moeten bezig houden in haar vergadering. Dit jaar waren dat Het Fundament onder de parochiekerk in Hoofddorp, de geheel vernieuwde St. Stephanus­kerk (nu: nieuwe H. Augustinus) in Amsterdam-Noord en De Mozes en Aäronkerk met Mozeshuis aan het Waterloo­plein in Amsterdam.

Onder de kerk in Hoofddorp is dankzij een weldoener een prachtige crypte tot stand gekomen, met een fraaie zaal die voor allerlei parochie en andere ac­ti­vi­teiten dienst kan doen. Het fundament biedt een prachtige ambiance voor een koffie of een lunch met een groep na bij­voor­beeld een bezoek aan de - achter de kerk gelegen en ook al zo fraaie - bijbelse beeldentuin. Daarna vertrok de REA naar Amsterdam Noord, waar de oude Sint Stephanus net was omgetoverd tot de "Nieuwe Augustinus". Heel wat verhuisdozen moesten nog worden uitgepakt, maar de REA kreeg toch al een goed beeld van deze fraaie kerkruimte met goede zaalruimtes ernaast. De kerk wordt op 12 oktober ingewijd door mgr. J. Punt. Het is bijna vanzelfsprekend dat ook de Mozes en Aäron op het pro­gram­ma stond. Hier werden we welkom geheten door pastoraal werker Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant' Egidio in Amsterdam. We konden de ruimtes bekijken en een idee krijgen van de moge­lijk­he­den. De ac­ti­vi­teiten zelf starten pas later. Een eerste markeringspunt voor die start vormt de herin­wij­ding van de kerk door mgr. J. Punt op 28 september om 15.00 uur. Ook mgr. J. van Burgsteden en ikzelf zullen daarbij aanwezig zijn.

Terug