Arsacal
button
button
button


Afscheid van de REA van drs. Pieter Vergroese

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 augustus 2014
De bisschop overhandigt de oorkonde behorende bij de onderscheiding
De bisschop overhandigt de oorkonde behorende bij de onderscheiding

Ruim twaalf en een half jaar heeft drs. Pieter J. Vergroese RA deel uitgemaakt van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom Haarlem-Amsterdam. In allerlei aan­ge­le­genheden maakte zijn deskundig oordeel ‘het verschil’.

Wegens verhuizing moest de Raad nu afscheid van hem nemen, maar niet nadat de econoom drs. E. Duijsens en de Bisschop, mgr. J. Punt, zijn verdiensten hadden geroemd en hem voor zijn grote inzet hadden bedankt, onder meer door het uitreiken van de Bavo-penning, de onderscheiding voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. De heer Vergroese overhandigde de Bisschop met een dankwoordje een schilderij van een man met vele gezichten, uitbeeldende de grote variëteit die er binnen de ene katholieke kerk te vinden is en die juist haar rijkdom uitmaakt.

Een uitstekend diner verguldde de bittere pil van dit afscheid!

Terug