Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van de REA van drs. Pieter Vergroese

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 augustus 2014 - 143 woorden
De bisschop overhandigt de oorkonde behorende bij de onderscheiding
De bisschop overhandigt de oorkonde behorende bij de onderscheiding

Ruim twaalf en een half jaar heeft drs. Pieter J. Vergroese RA deel uitgemaakt van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In allerlei aan­ge­le­gen­he­den maakte zijn des­kun­dig oor­deel ‘het verschil’.

Wegens verhui­zing moest de Raad nu afscheid van hem nemen, maar niet nadat de econoom drs. E. Duijsens en de Bis­schop, mgr. J. Punt, zijn ver­diensten had­den geroemd en hem voor zijn grote inzet had­den bedankt, onder meer door het uitreiken van de Bavo-pen­ning, de onder­schei­ding voor mensen die zich bij­zon­der ver­diens­te­lijk hebben gemaakt voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De heer Vergroese overhan­digde de Bis­schop met een dank­woordje een schilderij van een man met vele gezichten, uit­beel­dende de grote variëteit die er binnen de ene katho­lie­ke kerk te vin­den is en die juist haar rijkdom uitmaakt.

Een uits­te­kend diner verguldde de bittere pil van dit afscheid!

Terug