Arsacal
button
button
button


Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijs

6 t/m 10 oktober 2014

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014
Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijs

Van 6 t/m 10 oktober wordt de week van het katholiek onderwijs gehouden, een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. In dit kader is lesbrief ‘Feest vieren’ gemaakt. Het thema sluit aan bij het motto ‘Feest!’ van de Kinder­boeken­week, die in dezelfde periode zal plaats­vinden. Zo kunnen scholen beide evenementen met elkaar verbinden.

Bovendien zijn feesten belangrijk op katholieke scholen: ze laten zien dat je het leven mag vieren als een geschenk. Het gaat dan niet om wat je moet en presteert, maar om ‘mens-zijn’, blijheid en dank­baarheid.

De lesbrief bestaat uit een algemeen deel en drie katernen voor onder­bouw, midden­bouw en boven­bouw. Het algemene gedeelte is bedoeld voor het team van de school en bevat nuttige informatie over het gebruik van de brief in de klas. Ook staan er suggesties in voor een gezamen­lijke viering en een tiental gespreks­onder­werpen over katholieke identiteit. De katernen voor de verschil­lende bouwen bevatten elk twee lessen van ongeveer een half uur.

Lesbrief en materialen downloaden

Algemeen

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Terug