Arsacal
button
button
button


Vaya con Dios!

St. Urbanuskerk te Nes aan den Amstel - Nieuwjaarsdag, 1 januari 2012

overweging_preek - gepubliceerd: maandag, 2 januari 2012
Vaya con Dios!

Homilie in de St. Urbanus­kerk te Nes aan den Amstel

Hopelijk bent U het nieuwe jaar allemaal weer goed begonnen. Sommigen van U hebben misschien goede voornemens gemaakt. In alle media komt die vraag voortdurend op ons af: welke goede voornemens heb je voor het nieuwe jaar gemaakt? Verhuizen naar Limburg? stoppen met roken, afvallen en dergelijke; Vaak betreffen die voornemens de eigen gezondheid, soms zijn er voornemens over de relaties met anderen: ik zal die persoon wat meer verdragen, gelijkmoediger zijn, wat meer klaar staan voor die of die. Andere mensen zeggen terecht: je moet eigenlijk iedere dag goed beginnen en iedere keer als je in gebreke bent gebleven, maak je je een goed voornemen om het toch wat beter te doen, daar heb je geen nieuwjaar voor nodig.

Toch kijken we rond oud en nieuw natuurlijk onwillekeurig terug en vooruit. Voor sommigen van U was 2011 een heel moeilijk jaar, voor anderen werd het gekenmerkt door heel mooie en bijzondere gebeur­te­nissen. In beide gevallen zult U 2011 niet gauw vergeten. Misschien heeft dat voorbije jaar diepe wonden geslagen, en zal het  veel tijd vragen om de pijn daarvan weer wat dragelijker te doen zijn.

We staan nu aan het begin van het nieuwe jaar en kijken vooruit. Wat zal dit jaar ons brengen? We vragen vandaag Gods bijzondere zegen en stellen onszelf, onze gezinnen, alle die ons dierbaar zijn of voor wie we verant­woor­de­lijk­heid dragen, onder de bescherming van Maria op dit hoogfeest van de Moeder van God.

Mijn wens voor U aan het begin van dit jaar is - zoals de Spanjaarden zeggen: - “Vaya con Dios” Ga met God. Leg je zorgen aan Hem voor , je pijn en je verdriet, maar ook je plannen en verlangens, vraag om de kracht tot overgave en herhaal die woorden van Maria en van Jezus zelf: “Uw wil geschiede, niet mijn wil, Heer, maar uw wil”. Maria sprak die woorden toen haar gevraagd werd Gods moeder te worden; Jezus sprak die woorden toen Hij voor Zijn lijden en kruisdood stond.

Wat mogen anderen van ons als gelovige mensen verwachten in dit nieuwe jaar? Ons bijzondere voorbeeld op deze nieuwjaarsdag zijn de herders op de velden van Bethlehem, die we in het evangelie hebben ontmoet. Het waren eenvoudige, volkse mensen, niet rijk, getekend door een hard bestaan, ze moesten gewoon flink werken voor hun bestaan en ze stond niet als bijzonder vroom bekend. Het waren gewone mensen, zoals U en ik zelfs misschien eerder een beetje marginaal in de samenleving.

Laten we dus eens kijken hoe zij met hun geloof omgingen. toen zij de bood­schap van de engelen hadden gehoord dat een Kind geboren was, gingen zij meteen op weg en zij “haastten zich”, staat er in het evangelie. Dat is een uiting van hun enthousiasme, zij “gaan ervoor” en laten er geen gras over groeien. Dat is zeker een eerste kenmerk dat mensen in ons mogen verwachten: enthousiasme en inzet voor ons geloof, dat we “er voor gaan”. Het gaat tenslotte om iets dat heel belangrijk voor ons is. Dat mogen we best een beetje laten zien. Als de herders bij het kind komen, vertellen ze wat ze hebben meegemaakt, over de engelen en de bood­schap in die koude winter­nacht, zodat iedereen verwonderd stond. Wij hebben op onze eigen levensweg natuurlijk ook wel dingen meegemaakt: soms werden we gesterkt door ons geloof op moeilijke momenten, soms hebben we een bijzondere ervaring gehad, dat we merkten dat God met ons bezig was, een gebedsverhoring, een troost, een roeping, de vreugde om een nieuw begin, en ga zo maar door. Veel mensen houden dat alleen voor zichzelf, ze praten er niet over, maar wat zou het een goed kunnen doen als ze dat wél eens probeerden, gewoon in heel eenvoudige woorden, zoals de herders dat deden toen ze bij de plaats kwamen waar het Kind geboren was. Tenslotte gaan de herders weer naar huis, terwijl zij God, ver­heer­lij­ken,  loven en danken. Ook dat is een aspect wat we nogal eens kunnen vergeten. Als we een nood voelen, steken we een kaarsje op en we bidden om uitkomst. Maar er is ook zoveel moois om God voor te danken en te prijzen. Schrijf voor je zelf eens vijf dingen in je leven op waar je dankbaar voor bent. Het is goed daarop te focussen, meer dan op de moeilijke dingen, de pijn en het verdriet. Op de lagere school, de basis­school, leerde ik van de zusters natuurlijk om stil voor mezelf te bidden als ik de heilige communie had ontvangen, maar de zusters zeiden erbij: je mag nooit meteen beginnen te vragen, eerst moet je God loven en Hem bedanken voor wat je al gekregen hebt, voor al Gods goede gaven.

Dus, goede voornemens aan het begin van dit nieuwe jaar? Laten we op weg gaan door dit nieuwe jaar met de instelling van die eenvoudige herders, met vurigheid en enthousiasme ons geloof delend en niet vergeten Hem te bedanken, die de gever is van alle goeds. Vaya con Dios, Ga met God.

AMEN

Terug