Arsacal
button
button
button
button


Meest spirituele plek van Nederland

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 september 2014 - 158 woorden
gezicht op de bron
gezicht op de bron

Het RKK pro­gram­ma Kruis­punt radio houdt een verkie­zing van de meest spi­ri­tu­ele plek van Neder­land. Je kunt stemmen. Een van die bij­zon­dere plaatsen is 'het putje' oftewel het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Kijk even op de web­si­te:

en stem op deze prach­tige Maria-bede­vaarts­plaats met het mooie park met de bron en de grote en de grote en kleine kapel, de kruiwegs­ta­ties, het dio­ce­saan centrum en het Oesdom. Echt een plek om tot rust en bzin­ning te komen.

Op woens­dag­avond 10 sep­tem­ber was het bestuur van het hei­lig­dom bijeen met een aantal nieuwe be­stuurs­le­den: dhr. Just Spee, dhr. Rudolf Heikens (pen­ning­mees­ter) en de heer Bert Löwenthal (se­cre­ta­ris). Zij willen zich er graag voor inzetten om Heiloo tot een aan­trek­ke­lijke en mooie plaats voor velen te maken. Wij wensen hen veel zegen en succes en hopen dat vele gelo­vi­gen het hei­lig­dom fi­nan­ciëel en als vrij­wil­li­ger willen steunen.

Terug