Arsacal
button
button
button


Johannes XXIII en Johannes Paulus II op heiligenkalender

vrije gedachtenis

nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 september 2014
Johannes XXIII en Johannes Paulus II op heiligenkalender

De Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome heeft een decreet gepubliceerd, gedateerd 12 september, waarin wordt bekendgemaakt dat de onlangs heilig verklaarde pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II een plaats krijgen op de algemene heiligenkalender en wel als vrije gedachtenis. Paus Franciscus heeft daartoe opdracht gegeven.

Dit betekent dat het feest van deze beide heilige pausen onder de aandacht van heel de kerk wordt gebracht en in het missaal wordt opgenomen, echter niet als een verplichte gedachtenis, maar als een keuze­moge­lijk­heid.

H. paus Johannes XXIII - 11 oktober

De vrije gedachtenis van de H. paus Johannes XXIII wordt gevierd op 11 oktober. Dit is de dag van de opening van het tweede Vaticaans concilie, dat deze paus bijeen geroepen heeft.

H. paus Johannes Paulus II - 22 oktober

De vrije gedachtenis van de H. paus Johannes Paulus II wordt op 22 oktober gehouden, de dag van zijn installatie als paus.

Terug