Arsacal
button
button
button
button


Opvolger als rector geïnstalleerd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 januari 2012 - 118 woorden
rector Bruggink legt de eed van trouw af
rector Bruggink legt de eed van trouw af

Op 2 januari is mijn op­vol­ger als rector van De Tilten­berg geïnstalleerd, drs. G. Bruggink, die ik van harte Gods zegen toewens. gezien zijn brede erva­ring en harte­lijke per­soon­lijk­heid, denk ik dat hij het goed zal doen en het semi­na­rie en het Sint Boni­fa­tius-instituut onder zijn lei­ding met ver­trouwen verder kunnen gaan.

Voor mij­zelf een ietwat wee­moe­dig moment. Na meer dan veer­tien jaar laat ik deze taak die ik met vreugde en dank­baar­heid heb vervuld, achter. Maar ik krijg nog even tijd, iets respijt, want de nieuwe rector kan zijn taak pas op 23 januari beginnen wegens eerder aangegane ver­bin­te­nissen. Ik blijf dus nog een paar weken en heb wat tijd om eraan te gaan wennen....

+ J. Hendriks


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug