Arsacal
button
button
button


Mozes en Aäron opnieuw ingewijd en aan Sant’Egidio toevertrouwd

nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 september 2014
bij de uittocht na de Mis, midden boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant'Egidios
bij de uittocht na de Mis, midden boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant'Egidios

Zondag­mid­dag 28 september stroomde de Mozes en Aäronkerk (eigenlijk: H. Antonius van Padua) aan het Waterloo­plein in Amsterdam helemaal vol met gelovigen die er voor het eerst sinds 1967 op zondag een plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring bijwoonden. De kerk die toen aan de eredienst was onttrokken werd opnieuw ingewijd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, en aan de gemeen­schap van Sant’Egidio toevertrouwd die er dinsdag- en vrijdag­avond het gebed van Sant'Egidio zal houden en op zondag­mid­dag 17.00 uur de Eucha­ris­tie zal vieren.

Tot rector van de kerk is de oud-deken van Amsterdam, mgr. Joop Stam, aangesteld. Hij con­ce­le­breerde samen met mgr. Leon Lemmens, hulp­bis­schop van Mechelen-Brussel, mgr. Jan van Burgsteden sss, de provinciaal en vice-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen, priesters uit de binnenstad van Amsterdam of bijzonder verbonden met de Gemeen­schap van Sant’Egidio en mijzelf bij de feestelijke viering, opge­luis­terd door de liederen van de Gemeen­schap van Sant’Egidio, waarin de kerk opnieuw werd geconsacreerd. Diaken Ronald Dashorst van Sant’Egidio Apeldoorn, assis­teerde bij de viering.

Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant’Egidio Amsterdam heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de Koptische bisschop van Amsterdam, Z.E. Bisschop Arseny, de vrienden en de velen die uit Antwerpen waren gekomen.

De bisschop ging in zijn homilie in op het bijzondere karakter van de kerk die een catechese in afbeeldingen geeft en hopenlijk een warm thuis mag worden voor velen in een tijd van secularisatie en individualisme.

Bij een kerk­wijding wordt overvloedig wijwater en wierook gebruikt en toen een dampend wierokvat werd terug geplaatst in een kleinere ruimte, ging het toch even mis: het alarm ging af en alles was wel zo nieuw dat het even duurde voordat de “uit”-knop was gevonden. Het kwam net op het moment dat de eigenlijke wijdingsritus was afgelopen en het kon de vreugde die op ieders gezicht was af te lezen, niet temperen.

Na afloop van de inwijding was er een receptie en bezichtiging van de gebouwen.

Van harte wensen we de Gemeen­schap van Sant’Egidio heel veel zegen toe over hun gebed en ac­ti­vi­teiten: dat die zeer vruchtbaar mogen zijn en hen met vele armen in de stad en daarbuiten in vriend­schap mogen verbinden. De dag van de inwijding was wat dat betreft in ieder geval zeer hoopvol!

Terug