Arsacal
button
button
button


Oecumenisch drusgspastoraat in Amsterdam geeft mensen hun waardigheid terug

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014
NellieVersteeg van het drugspastoraat vertelt aan de kapittels over haar werk
NellieVersteeg van het drugspastoraat vertelt aan de kapittels over haar werk

In Amsterdam is één van de initiatieven waar de kerk actief probeert te zijn voor mensen die in de verdrukking zijn gekomen, het drugspastoraat. Nellie Versteeg vertelde hierover aan de leden van de kapittels op zaterdag 4 oktober. Zij is van protestantse huize en samen met haar katholieke collega, diaken Mark van Lieshout, zet zij zich in voor mensen die al jarenlang verslaafd zijn aan drugs en daardoor vaak huis en baan ern alles zijn kwijt geraakt.

Het drugspastoraat probeert is niet zozeer gericht op het lenigen van materiële noden (al vult ds. Nellie Versteeg ook weleens belasting­for­mu­lieren in voor drugsverslaafden), maar vooral gaat het erom een luisterend oor te bieden en verslaafden hun menselijke waardigheid terug te geven.Iedere zondag is er een speciale gebeds­viering voor drugsverslaafden.

Het drugspastoraat heeft vooral contact met de mensen die al vele jaren verslaafd zijn en in het algemeen bevinden zij zich in de leeftijdscategorie boven de dertig jaar. Er is voor hen veel verbeterd: de opvang en de hulp zijn beter, zodat de verslaafden er ook als ze dakloos zijn, toch vaak wat beter aan toe zijn dan dertig jaar geleden. De jongere verslaafden zijn meestal van Islamitische afkomst, vandaar dat het pastoraat met hen minder contacten heeft; vooral in de Marrokaanse gemeen­schap zijn er helaas de nodige dealers en verslaafden.

Het drugspastoraat probeert voor allen die zich tot het pastoraat wenden, of die zij leren kennen uit eigen initiatief, een steun en bron van inspiratie te zijn vanuit het evangelie.

Terug