Arsacal
button
button
button


Genodigd tot de maaltijd....

Feestelijke maaltijd in de ‘nieuwe Augustinus’

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 oktober 2014
de maaltijd werd vakkundig opgediend
de maaltijd werd vakkundig opgediend

Op zaterdag 11 oktober had de parochie van Amsterdam-Noord een feestelijke maaltijd - een agapè maal - aange­richt waarvoor bijna honderd mensen, voor­name­lijk ouderen uit de wijk, waren uitgenodigd, ter gelegen­heid van de inwijding van het geheel vernieuwde kerk­ge­bouw, dat aan de heilige Augustinus wordt toegewijd (“De nieuwe Augustinus”). Pastoor Nico van der Peet en diaken René Hendriks doen hun best om hier veel contacten te leggen in de wijk.

De maaltijd vond plaats in de kerk, normaal niet helemaal de plaats voor zoiets, maar dit keer wel, niet alleen omdat de kerk een dag later pas zou worden geconsa­creerd, maar ook omdat het voor vele ouderen die hun huis vrijwel niet meer uitkomen, een prachtige ontmoeting was, mogelijk gemaakt mede door bedrijven, clubs en talrijke vrijwil­ligers uit de buurt. Bovendien was het een mooie uitbeelding van het evangelie van de zondag: de dienaren die uitgaan om de gasten uit te nodigen voor het bruilofts­feest van de koning. Toen wilden de gasten niet komen, nu waren ze er gelukkig wel en in groten getale!

Terug