Arsacal
button
button
button


Tien jaar Indonesische gemeenschap in de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 oktober 2014
Balinese dans tijdens de bijeenkomst van de Indonesische Gemeenschap
Balinese dans tijdens de bijeenkomst van de Indonesische Gemeenschap

De Indonesische gemeen­schap is zeer geïncul­tureerd in ons land. Het is echter ook fijn af en toe bij elkaar te komen, je eigen taal te kunnen spreken, herin­neringen op te halen, de eigen culturele achter­grond te kunnen delen en je geloof te vieren in je eigen taal. Daarom komt de Indo­nesische gemeen­schap iedere tweede zondag van de maand naar de kathedrale basiliek van Sint Bavo om daar de heilige Eucha­ris­tie te vieren en elkaar te ontmoeten.

Op 12 oktober was het tien jaar geleden dat dit initiatief werd gestart en dat werd gevierd met - na de Mis - een gezellig samenzijn met muziek, heerlijke gerechten, enkele toe­spraakjes en Balinese dansen. Ook de priesters die in deze jaren hun diensten hadden bewezen aan de gemeen­schap waren aan­wezig om in de vreugde te delen. Graag heb ik me aangesloten bij alle felici­taties en de Indo­nesische gemeen­schap een heel goede, gezegende toekomst toegewenst.

Terug