Arsacal
button
button
button
button


Tien jaar Indonesische gemeenschap in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 oktober 2014 - 174 woorden
Balinese dans tijdens de bijeenkomst van de Indonesische Gemeenschap
Balinese dans tijdens de bijeenkomst van de Indonesische Gemeenschap

De Indonesische ge­meen­schap is zeer geïncul­tureerd in ons land. Het is echter ook fijn af en toe bij elkaar te komen, je eigen taal te kunnen spreken, herin­neringen op te halen, de eigen culturele achter­grond te kunnen delen en je geloof te vieren in je eigen taal. Daarom komt de Indo­nesische gemeen­schap iedere tweede zon­dag van de maand naar de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo om daar de heilige Eucha­ris­tie te vieren en elkaar te ontmoeten.

Op 12 ok­to­ber was het tien jaar gele­den dat dit ini­tia­tief werd gestart en dat werd gevierd met - na de Mis - een gezellig samen­zijn met muziek, heer­lijke gerechten, enkele toe­spraakjes en Balinese dansen. Ook de pries­ters die in deze jaren hun diensten had­den bewezen aan de gemeen­schap waren aan­wezig om in de vreugde te delen. Graag heb ik me aan­ge­slo­ten bij alle felici­taties en de Indo­nesische gemeen­schap een heel goede, gezegende toe­komst toegewenst.

Terug