Arsacal
button
button
button


Gemeenschap in geloof

Theologie studeren aan het Sint Bonifatiusinstituut

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 oktober 2014
in de eetzaal....
in de eetzaal....

Op zaterdag 25 oktober was ik op De Tiltenberg om colleges te geven aan het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut. Het was leuk om er weer veel bekenden te ontmoeten. Ook dit jaar zijn er weer heel wat mensen naar De Tiltenberg gekomen om aan dit instituut theologie te studeren.

Maar het is veel meer dat een studie: het samen bidden en Eucha­ris­tie vieren, de geestelijke begeleiding, de maaltijden en het contact met elkaar, de stille dagen van gebed en inkeer, het hoort er allemaal bij en dat maakt de studie daar tot zo'n mooie en rijke belevenis.

Wat me dit keer opviel is dat er steeds meer jonge mensen komen om deze studie te doen. En dat is natuurlijk een goede ont­wik­ke­ling. Aan het sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut dat verbonden is met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit, kan men in verschillende vormen studeren, maar steeds in deeltijd, voornamelijk op zaterdagen: er is een minor-cursus, die begint met een tweejarige basis­cursus die op zich al een mooie afsluiting geeft. Wie de major-cursus doet (behalve een flink aantal zaterdagen, omvat die studie ook een drietal blokken op enkele weekdagen) kan een bac­ca­lau­reaat in de godsdienst­weten­schappen halen en daarna ook een licentiaat. Dit studiejaar zullen de eerste studenten de opleiding afsluiten met een licentiaats­examen.

Terug