Arsacal
button
button
button
button


Maria, met vertrouwen

Kerk in Beweging in Uitgeest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 oktober 2014 - 247 woorden
altaarruimte van de kerk in Uitgeest
altaarruimte van de kerk in Uitgeest

In Uitgeest werd op zater­dag­avond in het laatste weekend van ok­to­ber bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan Maria. Het koor “Intermezzo” uit Heems­kerk, onder lei­ding van Bert Stolwijk luisterde de vie­ring op met mooie toepas­se­lijke lie­de­ren uit allerlei lan­den. Dit was een zater­dag­avond-Eucha­ris­tie­vie­ring zoals 'Kerk in Bewe­ging' die in Uitgeest maan­de­lijks or­ga­ni­seert, steeds onder een bepaald thema.

De li­tur­gie was die van de zon­dag, maar in de lie­de­ren en de preek hebben we bij­zon­der bij Maria stil gestaan onder het thema van het ver­trouwen, want dat ver­trouwen is een be­lang­rijke basis voor de liefde waar het evan­ge­lie op deze zon­dag over ging: de liefde tot God en de naaste. Echte liefde houdt in jezelf kunnen verliezen, jezelf kunnen geven en uit­ein­delijk is de basis daarvoor een diep ver­trouwen dat we geborgen zijn in de liefde van God.

Maria is op die weg ons voor­ge­gaan: zij had dit diepe ver­trouwen waardoor zij zich in liefde kon geven aan God toen zij haar ja-woord sprak en aan ons mensen voor wie zij een moe­der is. Dat gaf haar de kracht om staande onder het kruis niet te haten, hoewel haar Zoon zoveel kwaad was aan­ge­daan, maar in liefde klaar te zijn voor de taak die Jezus haar daar toe­ver­trouwde: “Zie daar uw moe­der”.

Aan het einde van de vie­ring wer­den er licht­ge­vende rozen­kransen gezegend en uitge­deeld met de bede dat het ver­trouwen en de liefde van Maria en het gebed veel licht mogen geven op ons levenspad.

Terug