Arsacal
button
button
button
button


Maria, met vertrouwen

Kerk in Beweging in Uitgeest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 oktober 2014 - 247 woorden
altaarruimte van de kerk in Uitgeest
altaarruimte van de kerk in Uitgeest

In Uitgeest werd op zater­dag­avond in het laatste weekend van ok­to­ber bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan Maria. Het koor “Intermezzo” uit Heems­kerk, onder lei­ding van Bert Stolwijk luisterde de vie­ring op met mooie toepas­se­lijke lie­de­ren uit allerlei lan­den. Dit was een zater­dag­avond-Eucha­ris­tie­vie­ring zoals 'Kerk in Bewe­ging' die in Uitgeest maan­de­lijks or­ga­ni­seert, steeds onder een bepaald thema.

De liturgie was die van de zon­dag, maar in de lie­de­ren en de preek hebben we bij­zon­der bij Maria stil gestaan onder het thema van het ver­trouwen, want dat ver­trouwen is een be­lang­rijke basis voor de liefde waar het evan­ge­lie op deze zon­dag over ging: de liefde tot God en de naaste. Echte liefde houdt in jezelf kunnen verliezen, jezelf kunnen geven en uit­ein­delijk is de basis daarvoor een diep ver­trouwen dat we geborgen zijn in de liefde van God.

Maria is op die weg ons voor­ge­gaan: zij had dit diepe ver­trouwen waardoor zij zich in liefde kon geven aan God toen zij haar ja-woord sprak en aan ons mensen voor wie zij een moeder is. Dat gaf haar de kracht om staande onder het kruis niet te haten, hoewel haar Zoon zoveel kwaad was aan­ge­daan, maar in liefde klaar te zijn voor de taak die Jezus haar daar toe­ver­trouwde: “Zie daar uw moeder”.

Aan het einde van de vie­ring wer­den er licht­ge­vende rozen­kransen gezegend en uitge­deeld met de bede dat het ver­trouwen en de liefde van Maria en het gebed veel licht mogen geven op ons levenspad.

Terug