Arsacal
button
button
button


Maria, met vertrouwen

Kerk in Beweging in Uitgeest

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 oktober 2014
altaarruimte van de kerk in Uitgeest
altaarruimte van de kerk in Uitgeest

In Uitgeest werd op zaterdag­avond in het laatste weekend van oktober bijzonder aandacht geschonken aan Maria. Het koor “Intermezzo” uit Heems­kerk, onder leiding van Bert Stolwijk luisterde de viering op met mooie toepasselijke liederen uit allerlei landen. Dit was een zaterdag­avond-Eucha­ris­tie­vie­ring zoals 'Kerk in Beweging' die in Uitgeest maandelijks organiseert, steeds onder een bepaald thema.

De liturgie was die van de zondag, maar in de liederen en de preek hebben we bijzonder bij Maria stil gestaan onder het thema van het vertrouwen, want dat vertrouwen is een belangrijke basis voor de liefde waar het evangelie op deze zondag over ging: de liefde tot God en de naaste. Echte liefde houdt in jezelf kunnen verliezen, jezelf kunnen geven en uit­ein­de­lijk is de basis daarvoor een diep vertrouwen dat we geborgen zijn in de liefde van God.

Maria is op die weg ons voorgegaan: zij had dit diepe vertrouwen waardoor zij zich in liefde kon geven aan God toen zij haar ja-woord sprak en aan ons mensen voor wie zij een moeder is. Dat gaf haar de kracht om staande onder het kruis niet te haten, hoewel haar Zoon zoveel kwaad was aangedaan, maar in liefde klaar te zijn voor de taak die Jezus haar daar toevertrouwde: “Zie daar uw moeder”.

Aan het einde van de viering werden er lichtgevende rozen­kransen gezegend en uitgedeeld met de bede dat het vertrouwen en de liefde van Maria en het gebed veel licht mogen geven op ons levenspad.

Terug