Arsacal
button
button
button


Jaarvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Eerste evaluatie ‘Week van katholiek onderwijs’

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 oktober 2014
thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2014
thema van de Week van het Katholiek Onderwijs 2014

Op dinsdag 28 oktober kwamen de leden van de Nedelrnadse Katholieke Schoolraad in Utrecht bijeen in het gebouw van de ‘neutrale’ Algemene Onderwijsbond (AOB). Vroeger zou dat vloeken in de Kerk zijn geweest, maar sinds een flink aantal jaren is de katholieke bond ‘Sint Bonaventura’ een zelfstandig onderdeel van de AOB. De leden hoorden met instemming een eerste verslag van het verloop van de Week van het Katholiek Onderwijs.

Er zal nog een enquete gehouden worden onder de scholen om meer precies te zien wat deze week - die voor de eerste keer werd gehouden - heeft opgeleverd. In ieder geval kon ik ook per­soon­lijk berichten dat ik van heel wat kanten positieve reacties heb gekregen. Bijna alle Bisschopelijk gedelegeerden waren aanwezig en verschillende van hen hadden veel activiteiten ontplooid om deze Week in te vullen.

Twee bisschoppelijk gedelegeerden, mw. Liesbeth Stalmeier en mw. Astrid Bakker hadden een project voorbereid dat de scholen konden gebruiken rond het thema 'feest vieren' van de Week van het Katholiek Onderwijs en dat alle scholen in Nederland hebben gekregen. Zij lichtten dit project ter vergadering toe. Binnenkort zal nog een Magazine verschijnen naar aanleiding van de Week, waarin ervaringen en ‘good practices’ worden verhaald. Op de website van de NKSR zijn voorts nog enkele You Tube filmpjes geplaatst met interviews en verhalen over identiteitsbeleving door scholen. De heer N. Dullemans (VKO) heeft dit alles gecoördineerd.

De eerste evaluatie deed in ieder geval smaken naar meer, naar een vervolg, bij de leden van de NKSR (dat zijn de bij het katholiek onderwijs betrokken organisaties). Want zoals terecht ter vergadering werd opgemerkt: we moeten er ons sterk voor maken dat 'katholiek' niet louter een predikaat aan de gevel of in de statuten is.

Terug