Arsacal
button
button
button
button


Mediatraining ‘catholic voices’ in Heiloo

Een katholiek geluid in de media....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014 - 161 woorden
tijdens een van de sessies van ‘catholic voices’
tijdens een van de sessies van ‘catholic voices’

Op het hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, de grote geloofs­ver­kon­di­ger van ons land, was ik ’s morgens in Heiloo om een gedeelte van de media­trai­ning van catholic voices mee te maken. Een twin­tig jonge mensen volgt daar van 5-9 no­vem­ber een trai­ning om de katho­lie­ke visie voor de media goed te kunnen verwoor­den.

Een aantal speciale gasten woonde ver­der een deel van het pro­gram­ma bij. De initi­ta­tief­nemer van het ‘catholic voices’ pro­gram­ma, Jack Valero, is daarvoor een aantal dagen naar Neder­land geko­men. Een Neder­landse media-trainer gaf een deel van het pro­gram­ma, er waren ver­schil­lende sprekers die inhou­de­lijke stand­pun­ten over ‘moei­lijke’ katho­lie­ke on­der­wer­pen kwamen toelichten en zelfs over kle­ding en uiter­lijk wer­den adviezen gegeven. Het gedeelte dat ik heb kunnen meemaken, heb ik als zeer waarde­vol ervaren en ik hoop van harte dat het de deel­ne­mers mag helpen om een katho­lie­ke kijk op de dingen goed in de media te verwoor­den.

Terug