Arsacal
button
button
button


Rob Mutsaerts ‘Gewoon over geloof’

Verrassend boek bij een bisschoppenvergadering

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 november 2014
Rob Mutsaerts ‘Gewoon over geloof’

Tijdens de maandelijkse bis­schop­pen­vergadering kwam de Bossche hulp­bisschop Rob Mutsaerts met een verrassing: voor iedere bisschop was er een exemplaar van zijn nieuwe - zeer ongewone - boek “Gewoon over geloof”. In voorpremière, want het wordt de 20e november gepresen­teerd. Het leest als een trein.

Drie inleiders hebben aan het boek een voorwoord of inleiding meegegeven en ook die zijn (deels) tamelijk verrassend gekozen: Frank Bosman, Anton C. Zijderveld en Paul Cliteur. Nog verrasender is misschien wel dat zij alle drie een positief commentaar op de inhoud geven, Paul Cliteur begint zich zelfs af te vragen waarom hij geen katholiek is en geeft aan dat hij van het boek genoten heeft.

Allerlei thema’s komen aan bod, maar het wordt nergens een catechismus-achtige uiteenzetting van het geloof. Om een heel klein beetje een beeld te geven van de directe stijl van het boek, een enkel citaat:

“De kerk is geen club voor welgestelden, maar een ziekenhuis voor zondaars. Volmaakte mensen hoeven niet naar de kerk te komen, alleen zondaars. Al die mensen die nooit naar de kerk komen en die zeggen: diegenen die wel naar de kerk gaan zijn geen haar beter, daar kan ik alleen maar tegen zeggen: dat klopt. En daarom gaan ze naar de kerk. Omdat ze het nodig hebben. Wij geloven in vergeving en een tweede kans, en niet in goedpraten wat niet goed is, want dat leidt tot niks.” (p. 138)

Aanbevolen!

Uitegeverij: Malherbe & Parnter BV ISBN 978 90 75717914

Terug