Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de paus...

Besprekingen in Rome

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 november 2014 - 440 woorden
Met paus Franciscus bij de algemene audiëntie van 19 november 2014
Met paus Franciscus bij de algemene audiëntie van 19 november 2014

Van 17-19 no­vem­ber was ik op bezoek in Rome voor bespre­kingen over de toe­komst van dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten, die weinig leden meer hebben. Het gaat om reli­gi­euze con­gre­ga­ties (zusters, broe­ders...) die geen eigen leden meer hebben om alle functies van overste, econoom of lid van de raad te kunnen vervullen.

Samen met de presi­dent en vertegen­woor­digers van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen waren mgr. Theodorus Hoogen­boom en ik daar om hierover te overleggen met de Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen. Maar een bezoek aan Rome is na­tuur­lijk altijd meer... hoogte­punt was de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus.

Op woens­dag­och­tend vond de au­diën­tie plaats waar paus Fran­cis­cus sprak over de roe­ping van iedere christen om heilig te wor­den. Na twee regen-dagen was het nu stralend weer. Er was een keurige toe­spraak voor­bereid, maar het mooiste werd het toch wanneer de paus van zijn tekst afweek en vrijuit over het thema begon te praten en allerlei prak­tische tips gaf.

Som­mi­gen denken dat heilig wor­den betekent dat je op een bidprentje moet gaan lijken, zei de paus, maar zo is het niet! Als je in liefde voor iemand klaar staat, is dat een stap naar hei­lig­heid; als je eens rus­tig gaat zitten om te luis­te­ren naar en te praten met je zoon of dochter, is dat een stap naar de heilig­heid. Als je 's avonds nog eens even rus­tig tijd neemt om te bid­den, is dat een stap naar hei­lig­heid. Als je tenminste op zon­dag naar de H. Mis gaat, als je eens een mooie biecht spreekt, is dat een stap naar heilig­heid. Als je Maria echt ziet als je Moeder, als je de rozen­krans gaat bid­den, is dat een stap naar de hei­lig­heid, zo zei de heilige Vader. En hij gaf nog meer tips, die wellicht allemaal nog wel ergens na te lezen zijn. Hij sprak heel aan­spre­kend, heel prak­tisch, dui­de­lijk en goed.

Rome is ook een plaats waar je allerlei mensen kunt ont­moe­ten. Zo sprak ik onder meer met kar­di­naal John Onalyekan, aarts­bis­schop van Abuja in Nigeria, die in Rome was om deel te nemen aan een congres over de bete­ke­nis en de rol van de vrouw, met deel­ne­mers uit allerlei wereld­religies. Hij was goed bekend geweest met de vroe­gere bis­schop van Haar­lem, mgr. Hennie Bomers CM, die in 1998 plot­se­ling overleed, kort na een bezoek aan Nigeria waar hij bij hem mede-broe­ders Laza­risten tot pries­ter had gewijd. De kar­di­naal bewaarde goede her­in­ne­ringen aan het Haar­lemse bis­schops­huis, waar hij vroe­ger wel had gelo­geerd. Ik heb hem maar niet ver­teld dat we bezig zijn het pand te verkopen...

Terug