Arsacal
button
button
button


Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat?

Vormselproject van Samuel Advies

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 november 2014
Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat?

Dezer dagen verscheen de vierde druk van het vormselproject “Sta op en ga” van Samuel Advies. Nu zit er een boekje bij met tips voor ná het vormsel: “Leven in de Geest van Jezus. Hoe doe je dat? ”

Het zijn de tips die eerder op de Arsacal-site zijn gepubli­ceerd en nu in een handzaam boekje bij elkaar staan. In de hand­leiding bij het project wordt aangegeven hoe deze brief aan de gevormde jongens en meisjes kan worden ingezet.

Samuel Advies zet zich al meer dan 25 jaar in voor geloofsgroei in gezin, parochie en school door allerlei cateche­tisch materiaal, zoals werkboeken voor kinder­woord­diensten, vormsel- en eerste-communie­projecten, maar bijvoor­beeld ook allerlei films en knutsel­werkjes die bij ver­wer­king kunnen worden gebruikt. Toen ik nog pastoor was, maakte ik graag gebruik van het materiaal van Samuel en van de onder­steuning die Samuel kon aanbieden voor de plaatse­lijke vrijwil­ligers. Samuel heeft veel goed werk gedaan in deze jaren en we wensen de mede­werkers veel zegen toe.

Misschien toch een klein puntje - dat kan ik als canonist niet goed laten -: het zou goed zijn kerkelijke goed­keuring te vragen voor dit mooie vormsel­project en dit in de uitgave te vermelden. Maar dat doet niets af aan de mooie inhoud van het gebodene!

Website

Terug