Arsacal
button
button
button


Seminarie Rolduc 40 jaar

Eerste ‘nieuwe’ seminarie viert feest

nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014
een deel van de priesters aanwezig in de aula voor de lezing van mgr. Liesen
een deel van de priesters aanwezig in de aula voor de lezing van mgr. Liesen

Op 8 december, hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria, was ik aanwezig bij de viering van 40 jaar seminarie Rolduc. De priester­oplei­ding die meer dan 200 priesters en zes bis­schop­pen heeft opgeleverd, was het eerste seminarie dat gesticht werd nadat in 1967 de groot­semi­naries waren opgeheven.

Stichter was de vorig jaar overleden bisschop mgr. dr. Jo Gijsen, inspirator en stimulator was de onlangs zalig verklaarde paus Paulus VI die bij een audiëntie voor de se­mi­na­risten in 1975 hoopte dat het jonge plantje vruchten zou dragen voor het hele land. Dat is gebeurd.

72 priesters waren naar hun seminarie gekomen om dit jubileum te gedenken, op passende, eenvoudige wijze, zo verklaarde de rector, mgr. dr. J. Vries, omdat er ook het bewustzijn is van de min­punten naast de vele mooie hoogte­punten die vooral in de jaarlijkse diaken- en priester­wijdingen bestonden en bestaan.

Apos­to­lisch Nuntius André Dupuy was hoofd­cele­brant bij de plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring. Aan het einde van de Mis riep hij de priesters in pakkende woorden op de leven vanuit de vreugde die alleen de verrezen Heer kan geven en die je leert de stilte en zelfs eenzaamheid in vreugde te beleven. Mgr. dr. Jan Liesen hield de feestrede over geestelijke begeleiding.

De bisschop, mgr. Frans Wiertz, hield de homilie in de heilige Mis; hij riep de aanwezige priesters op te werken voor en te bidden om nieuwe roepingen omdat het jammer is dat zo weinig roepingen uit het eigen diocees voortkomen. Ook hij vroeg de priesters in trouw en met enthousiasme hun priester­schap te beleven en dicht bij de mensen te staan, jongeren ook uit te nodigen een roeping tot het priester­schap te overwegen. Tegelijk legde hij uit dat het bewustzijn bij een wereldkerk te horen, hem ertoe had gebracht se­mi­na­risten en priesters uit andere landen uit te nodigen evenals de Neocatechumenale Weg om de gelederen te versterken.

Ik heb van 1974-1979 aan het seminarie Rolduc gestudeerd en was er docent van 1983-2008 in canoniek recht en Vaticanum II. Ik kijk met dank­baar­heid op die jaren terug.

Terug